Rady Pedagogiczne - OFERTA Centrum Arrupe

Kategorie: Rady Pedagogiczne
Hits: 4235

1. Jak rozbudzać kreatywność dziecka? - wykład poświęcony możliwością budzenia kreatywności dziecka, a zwłaszcza kreatywnej pracy twórczej.

2. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? - sposoby i możliwości pobudzania do rozmów z dziećmi o pieniądzach i ich miejscu w życiu człowieka. 

3. Współczesne sposoby wspomagania dziecka w nauce - wykład poświęcony sposobom wspomagania dziecka w nauce, zwłaszcza  informacją w jakiej mierze mogą to robić rodzice. 

4. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego - wykład poświęcony koncepcją kształcenia alternatywnego stosowane w edukacji polskiej i europejskiej.

5. Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza - wykład poświęcony budzeniu postaw dziecka wobec pieniędzy, ich posiadania i wydawania.

6. Psychologia potrzeb - wykład poświęcony potrzebom dziecka i ich racjonalnym zaspakajaniu poprzez rodziców i nauczycieli.

7. Nauczyciel i rodzic  w roli mediatora - wykład poświęcony roli i wadze mediacji. Pokazanie jej roli w sytuacjach konfliktowych i możliwości jej zastosowania.

8. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia - wykład poświęcony zagrożeniom i wyzwaniom jakie stwarzają nowe media i telewizja. O możliwościach działania i przeciwdziałania w takich sytuacjach.

9. Świat autorytetów dziecka - wykład poświęcony współczesnym autorytetom dziecka. Próba odpowiedzi na pytanie czy to jest jeszcze możliwe w formie osobowej.

10. Zarządzanie emocjami - wykład poświęcony emocjom dziecka i temu jak je uczyć pracy nad ich opanowaniem.

11. Jak radzić sobie z trudnym rodzicem.

Zamówienia poprzez FORMULARZ w lewym górnym rogu.