SZKOLENIA: Dylematy etyczne i świętowanie szabatu

Wrocław, 28-29 sierpnia 2017: Tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego Centrum Arrupe włączy się w doskonalenie zawodowe nauczycieli religii Archidiecezji Wrocławskiej. Wojciech Żmudziński SJ przedstawi nauczycielom metodę pracy nad dylematem moralnym dostosowaną do starszej grupy wiekowej, a Piotr Pieczątkiewicz pokaże jak młodszym dzieciom przybliżać biblijne święta, w których uczestniczył Jezus Chrystus. 

Zdjęcie: Aaron Goodman / flickr.com