Wiadomości

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni Krzysztof Durnaś prowadził szkolenie dla nauczycieli otwieranej w tym roku szkoły podstawowej. Tematem był "Uczeń w wieku wczesnoszkolnym". Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze specyfiką pracy z młodszymi uczniami oraz pracowali nad konkretnymi sytuacjami ćwicząc metody postępowania z dzieckiem. Szkolenie zostało dofinansowane z projektu "Promotion of Catholic Schools" realizowanego z funduszy Episkopatu USA. Foto z archiwum Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni.

Czytaj więcej...

Drugiego dnia warsztatów dla katechetów na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu zaproponowaliśmy te same tematy, co wczoraj. Na zajęcia o Szabacie przyszło kolejnych 40 nauczycieli, a nad dylematem moralnym pracowała 12-osobowa grupa. Na zdjęciu nauczyciele przygotowują najmocniejszy argument za swoim stanowiskiem w dylemacie pana Petersona. 

Czytaj więcej...

Na zaproszenie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Piotr Pieczątkiewicz oraz Wojciech Żmudziński SJ prowadzili dziś zajęcia warsztatowe dla nauczycieli religii. Pan Piotr podjął temat biblijnego Szabatu angażując ponad 40 uczestników w jego wspólne przeżywanie (na zdjęciu), a ojciec Wojciech przećwiczył z 32-osobową grupą metodę pracy nad dylematem moralnym. Jutro w tych samych zajęciach wezmą udział dwie kolejne grupy nauczycieli. 

Czytaj więcej...

Wydaliśmy mapę Palestyny w formacie A-2, foliowaną, składaną na cztery, wykonaną na bazie mapy z 1856 roku i uaktualnioną w konsultacji z archeologami. To niezbędna pomoc do studiowania Pisma Świętego, przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Nazwy naniesione na mapę odpowiadają nazwom występującym w tekście Biblii Tysiąclecia i wszystkie perykopy, w których występują można znależć poprzez dostępne wyszukiwarki. Dziękujemy Fundacji Loyola za finansowe wsparcie oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie tej cennej pomocy dydaktycznej. Mapę można zamówić poprzez nasz sklepik internetowy, lub zakupić podczas zajęć Akademii Biblijnej. 

Czytaj więcej...

Gdy stworzone w Polsce przed dwudziestu laty jezuickie Centrum Arrupe rozpoczynało swoją działalność szkoleniową, nikt nie spodziewał się, że zasięg tej działalności będzie obejmował kilkanaście krajów Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, a nawet Azji. Zakończył się wczoraj w Warszawie Falenicy kolejny międzynarodowy kurs dla 28 dyrektorów szkół katolickich z Ukrainy, Albanii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Syrii i Czech. Dwutygodniowe zajęcia trwały od 8 lipca i były kolejnym etapem formacji zawodowej zainicjowanej latem zeszłego roku.

 
Czytaj więcej...

Po wczorajszej, uroczystej kolacji, wróciliśmy do pracy pod kierunkiem Macieja Wiśniewskiego (na zdjęciu), który pomógł uczestnikom programu CELP zrozumieć dynamikę rozwoju lidera. Nawiązywał do pomysłów Johna Maxwella oraz do własnego doświadczenia w zarządzaniu i w doradztwie z zakresu kierowania ludźmi. Na wieczór przewidzieliśmy ewaluację ostatniego tygodnia kursu oraz wspólne planowanie dalszej współpracy w rozwoju katolickich szkół w Albanii, Chorwacji, Czechach, Syrii oraz na Ukrainie i na Węgrzech. 

W przedostatni dzień kursu realizowanego w ramach Christian Educational Leadership Program Eric Bloemkolk (na zdjęciu) z Soft Tulip Foundation pracował z uczestnikami nad zagadnieniem rzecznictwa w edukacji. Holenderski lobbysta z doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych działających na terenie Europy Wschodniej zaproponował pracę w grupach, podczas której powstały imponujące plany wywierania nacisku na ośrodki decyzyjne w wielu krajach. 

Czytaj więcej...

We środę uczestnicy programu CELP ćwiczyli metody zbierania danych z obserwacji lekcji oraz zapoznawali się z praktycznymi aspektami organizacji warsztatów szkoleniowych. Był także czas, by zaplanować szkolenia dla nauczycieli w Albanii (Child Protection), na Ukrainie (Mediation in schools), na Węgrzech (Spiritual Development of Teachers) oraz innych działań formacyjnych. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu). 

"Child protection" to temat kolejnego dnia międzynarodowego szkolenia dyrektorów szkół w ramach projektu CELP. Ojciec Adam Żak SJ (na zdjęciu) wprowadził uczestników w zagadnienie nadurzyć seksualnych wobec nieletnich oraz pracował z nimi nad konkretnymi przypadkami. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań profilaktycznych w szkołach oraz pełnej przejrzystości i zdeterminowania w chronieniu dzieci przed molestowaniem i innymi przestępstwami na tle seksualnym. 

Uczestnicy programu CELP zapoznali się dzisiaj z różnymi rodzajami i technikami mediacji, jako narzędziami radzenia sobie w konfliktach. Prowadząca zajęcia, Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) przedstawiła praktyczne zastosowanie mediacji w konfliktach między nauczycielami, a także między nuczycielami a rodzicami uczniów. Zachęciła do wprowadzania w szkołach mediacji rówieśniczej, w której sami uczniowie stają się mediatorami w konfliktach między ich kolegami i koleżankami.