Wiadomości

Podczas otwarcia wystawy "Rozstrzelany świt" polski fotoreporter Piotr Apolinarski opowiadał w Gdyni historie z Syrii i Iraku, gdzie fotografował ofiary wojny z ISIS, opustoszałe miasteczka oraz zburzone kościoły. Autor wystawy przemierzył w grudniu 2016 roku tereny wyzwalane spod panowania państwa islamskiego pod Mosulem i dokumentował poraniony świat wołający o pomoc. Fotoreporter apelował o pomoc dla uchodźców i wspieranie organizacji, które pomagają ofiarom wojen na miejscu. Organizatorem wystawy było Centrum Arrupe oraz Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego.

Z uczniami Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni spotkał się dzisiaj Piotr Apolinarski - fotoreporter z Londynu, który od lat utrwala ludzkie tragedie, by poruszyć możnych tego świata. Opowiedział o zdjęciach, które robił w Iraku i Syrii. Nieprawdopodobne historie o ludziach żyjących w krajach ogarniętych wojną i terroryzmem zszokowały nastolatków. Już nie spojrzą więcej na uchodźców z tamtych krajów jak na zupełnie obcych im ludzi. Organizatorem spotkania było Centrum Arrupe oraz Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. K. Ziemskiego.

W tych dniach, w Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni, nowicjusze Towarzystwa Jezusowego poznają Ignacjański Model Pedagogii oraz ćwiczą wybrane metody przydatne w nauczaniu religii: wprowadzenie w temat lekcji (set induction), wizualizacja, graficzne notatki, dyscyplinowanie uczniów, drama, praca nad dylematem moralnym, symultaniczne odpytywanie (narada ponumerowanych głów) oraz zajęcia z wykorzystaniem teorii wielorakiej inteligencji. 

Czterdzieści trzy osoby wzięły udział w sesji "Owoce i dary Ducha Świętego", która odbyła się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów w Kaliszu. Prowadził ją Wojciech Żmudziński SJ prezentując kluczowe fragmenty z Pisma Świętego mówiące o manifestowaniu się Ducha Świętego w życiu osób wierzących. Podobne zagadnienie, w skróconej formie, będzie tematem kolejnego spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy dnia 14 stycznia 2018. 

Czytaj więcej...

Podczas Dnia Życzliwości w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Czechach (Gmina Zduńska Wola) uczniowie obejrzeli teatrzyk kukiełkowy na podstawie wydanej przez Centrum Arrupe bajki Janiny Gillowej "Kuma Biada". Zaproszeni uczniowie mogli podziwiać talent aktorski ich kolegów z klasy VI szkoły podstawowej i klas IA i IB gimnazjum. Teatrzyk kukiełkowy, jaki podarowaliśmy szkole, prezentowany był także podczas zajęć koła teatralnego i będzie dalej wykorzystywany przy różnych okazjach, by z przesłaniem o nie narzekaniu dotrzeć także do dzieci z innych szkół.

W gdyńskim Nowicjacie Towarzystwa Jezusowego nowicjusze pierwszego roku poznawali tajemnice tekstów biblijnych, tradycje ich różnych redakcji oraz proces powstawania ksiąg Starego Testamentu. Ćwiczyli pracę nad tekstem Nowego Testamentu z wykorzystaniem analizy retorycznej oraz dyskutowali o współczesnej roli proroka, którego całe życie powinno być Bożym przesłaniem. 

W miejscowości Rososz koło Warszawy zaprezentowaliśmy w tamtejszej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - tematykę Szabatu. W żydowską parę świętującą siódmy dzień stworzenia wcielili się Piotr Pieczątkiewicz i Lena Yaskevich. Parafianie zostali zachęceni, by podobnie jak w czasach biblijnych, nie narzekać świętując Dzień Święty, lecz mówić tylko o tym co buduje i za co jesteśmy Bogu wdzięczni.

Czytaj więcej...

Cztery matki z dziećmi, uciekające z Czeczenii, które przez dwa lata koczowały na dworcu kolejowym przy białurusko-polskiej granicy są już w Polsce. Spotkaliśmy się z nimi oraz z Mariną Hulią (pierwsza z prawej), która stworzyła im na dworcu w Brześciu szczególną szkołę. Opowiedzieli nam swoje historie, a polskie dzieci podarowały im zeszyty i książki, by mogły uczyć się języka polskiego. Na spotkanie w Warszawie Falenicy przyszło jedynie 12 osób, ale ci, którzy byli mają za co Bogu dziękować. Wszyscy ze wzruszeniem oglądaliśmy oblicze samego Chrystusa, który przyszedł do nas w tych uśmiechniętych dzieciach i ich mamach.

Czytaj więcej...

Reparatrix Sisters Servants of Mary prowadzące przedszkole we Vlorze, na południu Albanii, dzięki merytorycznemu wsparciu Centrum Arrupe otrzymały w zeszłym miesiącu grant na remont dachu zniszczonego w tym roku przez złą pogodę. Pracę sióstr wsparł finansowo Episkopat USA. Dzięki wyrozumiałości grantodawcy i ekspresowo przekazanym środkom, prace już zostały zakończone i siostry zdążyły z wykończeniem dachu przed intensywnymi opadami i powodzią, jaka nawiedza obecnie południe Albanii. Wraz z podopiecznymi przeżyją zimę w bezpiecznym i ciepłym miejscu. 

Czytaj więcej...

Centrum Arrupe i Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury otrzymały fundusze na realizację wspólnego projektu "Professional Formation of Catholic School Headmasters, Journalists and Youth Leaders". Ten kolejny międzynarodowy projekt rozpoczynamy już w przyszłym miesiącu. Trenerzy Centrum Arrupe pomogą dyrektorom katolickich szkół z krajów Europy Wschodniej w zainicjowaniu działalności biur ds. rozwoju, które stworzone przy każdej szkole zajmą się organizowaniem funduszy na działalność edukacyjną. Na zdjęciu: Maria Olszewska (free-lance fundraiser) wyjaśnia strategię kampanii fundraisingowej.