Wiadomości

Nauczycielki z przedszkoli katolickich wzięły udział w szkoleniu "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela", które odbyło się w Łodzi w Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzonym przez Siostry Bernardynki. O konieczności spisania swojego edukacyjnego credo oraz tworzenia kultury i klimatu placówki wychowawczej mówił Wojciech Żmudziński SJ. Nie wystarczy poznawać nowe metody i pogłębiać wiedzę pedagogiczną, by być dobrym i cenionym wychowawcą. Potrzebna jest całościowa formacja. 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi Wojciech Żmudziński SJ poprowadził szkoleniową Radę Pedagogiczną prezentując nauczycielom Teorię Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Zapoznał ich także z metodami nauczania skierowanymi do wzrokowców oraz zaprosił do pracy nad trudnymi sytuacjami jako wyzwaniami i okazjami. W zajęciach uczestniczyło 29 nauczycieli. 

 

Sekretarz Generalny Catholic Biblical Federation przesłał do Centrum Arrupe informację, że Zarząd Fedaracji podjął na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2017 roku decyzję o przyjęciu Centrum Arrupe w poczet organizacji zrzeszonych w Catholic Biblical Federation. Świętowali będziemy to wydarzenie podczas zajęć Akademii Biblijnej w styczniu 2018.

Czytaj więcej...

Podczas weekendowego spotkania Szkoły Animatora zorganizowanego w Warszawie Falenicy przez Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej Wojciech Żmudziński SJ mówił o Szawle i jego rozumieniu Słowa Bożego przed i po nawróceniu. Przedstawił wiarę Pawła jako rezultat osobistego doświadczenia Bożej miłości, wiarę opartą nie na nakazach i zakazach, lecz na wdzięczności Bogu za ocalenie. 

Odbyło się w Gdyni szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych zatytułowane "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły je mediatorki i pedagożki: Katarzyna Stryjek i Marta Piernikowska-Hewelt oraz Marina Hulia (opiekunka czeczeńskich dzieci z dworca w Brześciu na Białorusi). Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności. Dowiedzieli się jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? 

Czytaj więcej...

Ponad 30 dyrektorów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wzięło udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym w Dworze Wapowce koło Przemyśla. Uczestnicy zapoznali się między innymi z różnymi modelami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz przećwiczyli efektywny sposób prowadzenia zebrań decyzyjnych. Zostali także zachęceni do stworzenia i spisania swojej osobistej filozofii wychowania oraz rewizji misji szkoły. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego "Zmieniać świat na nieswojej ziemi", w którym wystąpiła nasza współpracowniczka Marina Hulia, jedna z prowadzących szkolenie "Sytuacje konfliktowe w szkole". Film opowiada o nieformalnej szkole, jaką stworzyła na dworcu w Brześciu dla dzieci uchodźców z Czeczenii. Dzieci szyją lalki, by podarować je afrykańskim dzieciom z miejscowości, która gościła kiedyś uchodźców z Polski. Film porusza do głębi. Kliknij na "czytaj więcej".

Czytaj więcej...

Podczas spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy, na które przybyło 70 osób, o. Ryszard Wtorek SJ zaprezentował fragmenty Biblii, które mówią o ismaelitach - protoplastach dzisiejszych plemion arabskich. Wskazał na błogosławieństwo, jakiego Bóg udzielił potomkom Ismaela oraz na proroctwo zapowiadające, że będą oni utrapieniem dla wszystkich, będą walczyli przeciwko wszystkim narodom i pomiędzy sobą. Drugim tematem spotkania była ewangeliczna opowieść o "Bogatym młodzieńcu", której interpretację przedstawił o. Wojciech Żmudziński SJ. Kolejne spotkanie w styczniu.

Odbyła się w Warszawie kolejna edycja sesji zatytułowanej "Sytuacje konfliktowe w szkole". Szkolenie adresowane było do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności oraz przećwiczyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Prowadzący zajęcia (Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska-Hewelt i Marina Hulia) odpowiedzieli m.in. na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? Za tydzień powtórzymy szkolenie w Gdyni. 

Na kolejne spotkanie w Gdyni, zorganizowane w ramach programu Akademii Biblijnej, przyszło 50 osób. Poruszyliśmy następujące tematy: "Umiejętności biblijnych liderów: Adam i Noe" (Wojciech Żmudziński SJ), "Żywy chrześcijanin według Listu do Kolosan" (Zbigniew Niemasik) oraz "Symbolika w malarstwie katakumbowym" (Małgorzata Rompca). Juto spotkanie w Warszawie, a potem dopiero po Nowym Roku. Zobacz plan spotkań na stronie akademiabiblijna.pl (na zdjęciu: Małgorzata Rompca).