Wiadomości

Zakończyła się dzisiaj w Gdańsku weekendowa sesja szkoleniowa pod tytułem "Sytuacje konfliktowe w szkole". Wzięło w niej udział 22 nauczycieli, a zjęcia prowadziły: Katarzyna Stryjek i Marina Hulia. Dziękujemy Elżbiecie Kowalik za organizację i obsługę maratonu siedmiu dotychczasowych szkoleń w tym temacie. Do końca kwietnia zaproponujemy przynajmniej jeszcze jedną edycję. 

W Gdańsku trwa siódma już edycja weekendowej sesji dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Natomiast w Warszawie, przy ul. Miodowej (na zdjęciu), w trzecim z kolei jednodniowym spotkaniu z serii pięciu sesji szkoleniowych dla katechetów, poświęconych modlitwie "Ojcze nasz", wzięlo udział 62 nauczycieli. Poprowadził je Wojciech Żmudziński SJ. Do tej pory w szkoleniach w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie uczestniczyły 154 osoby. Czwarte szkolenie odbędzie się w Warszawie 7 lutego, a piąte 10 lutego.

W Gdańsku rozpoczęła się w piątek siódma już edycja weekendowej sesji "Sytuacje konfliktowe w szkole". Zajęcia prowadzą: Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) oraz Marina Hulia (pedagog i wychowawczyni dzieci z dworca Brześć). Kolejna edycja w kwietniu 2018. Szczegóły wkrótce. 

Na spotkaniu w Białymstoku Wojciech Żmudziński SJ interpretował 12. rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przypomniał czym jest według Ewangelii Chrzest w Duchu Świętym oraz przedstawił listę manifestacji Ducha Świętego, o jakich Paweł Apostoł przypomniał Koryntianom. Podkreślił, że wszelkie szczególne łaski, charyzmaty i działania mocy są po to, by budowały wspólnotę. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób ze Wspólnot Życia Chrześcijańskiego.

Zakończył się w Warszawie Falenicy międzynarodowy kurs na temat pozyskiwania funduszy. Wzięło w nim udział 16 osób z pięciu krajów, a zajęcia prowadzili: Maria Olszewska i Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu). Kurs był pierwszym etapem dwuletniego projektu wspierania szkół katolickich w krajach byłego bloku sowieckiego. W lutym i kwietniu tego roku trenerzy Centrum Arrupe będa pracowali w Bośni i Hercegowinie oraz w Albanii, a w lipcu 2018 roku około 30 kandydatów na przyszłych fundraiserów weźnie udział w dwutygodniowym szkoleniu. 

During the workshop on fundraising leaders from five countries are working today on tools of fundraising. School headmasters and people representing governing bodies of the Catholic schools and organizations came from Albania, Bosnia, Ukraine, Poland and Russia. On Sunday they will learn about foundations interested in Catholic activities and how to approach individual donors and build in local community a culture of philanthropy. On the photo: Maria Olszewska is explaing variety of tools of fundraising. 

A weekend seminar in English combining knowledge and skills in the field of fundraising addressed to school directors and representatives of school governing bodies has started today. The course is a part of two years project aimed to get ready participants to open a development offices which will be well prepared to raise funds for school projects and especially scholarships for kids from poor families. The seminar is conducted by Maria Olszewska (free-lance fundraiser, on the photo) and Wojciech Żmudziński SJ (director of the Arrupe Center).

W kontekście wspólnotowego rozeznawania w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu Wojciech Żmudziński SJ poprowadził dwudniową sesję na temat misji i zarządzania zmianą. Sesja odbyła się w Domu Zakonnym przy ul. Św. Marcina 12 (na zdjęciu).

Jak w poprzednich latach kontynujemy w Warszawie Falenicy wykłady w ramach programu Akademii Biblijnej adresowane do nauczycieli religii i innych osób dorosłych zainteresowanych studiowaniem Biblii. Podczas pierwszego w 2018 roku spotkania poruszyliśmy następujące tematy: "Chrzest w pierwszych wiekach chrześcijaństwa" (dr Elżbieta Wrzała) oraz "Charyzmaty Ducha Świętego według Pawła Apostoła" (Wojciech Żmudziński SJ). W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. 

Na kolejnym spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni mówiliśmy o postawach chrześcijańskich opisanych w Liście do Kolosan (Zbigniew Niemasik), o ewangelicznej historii bogatego młodzieńca oraz o Eliaszu i wdowie z Sarepty (Wojciech Żmudziński SJ). Ponadto z najstarszych malowideł i świadectw pozabiblijnych poznaliśmy bliżej sylwetkę Pawła z Tarsu (Małgorzata Rompca). Na spotkaniu w dniu 17 lutego zobaczymy Jezusa nad Jeziorem Galilejskim i wczytamy się we fragmenty tekstów Pawła Apostoła.