Wiadomości

W dniu 10 maja 2017 r., odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców i wychowawców pt. „Odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych”  w ramach cyklu spotkań „Wykłady o wychowaniu” w którym wzięło udział 35 osób. Podczas spotkania Pan dr Maciej Dębski przestawił i omówił wyniki badań dotyczących problemu cyberprzemocy oraz nałogowego korzystania z telefonu komórkowego wśród uczniów w wieku szkolnym między 12 a 19 rokiem życia, które przeprowadziła w roku 2015/2016 Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.
 
Czytaj więcej...

W sesji zatytułowanej "Jak mówić o Bogu, by ludzie słuchali" wzięło udział 38 osób. Wykłady prowadzili: Grzegorz Kozak (dziennikarz telewizyjny i radiowy, wykładowca akademicki) oraz Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny i pedagog). Sesja, która odbywała się w Warszawie, w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury, była częścią programu realizowanego w ramach biblijnego projektu dofinansowanego przez LOYOLA FOUNDATION ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Czytaj więcej...

We Lwowie, we czwartek, 27 kwietnia 2017, Maria Olszewska (na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ prowadzili zajęcia z dziennikarzami katolickich mediów na Ukrainie. Podzielili się dobrymi praktykami w pozyskiwaniu darczyńców oraz przedstawili wiele pomysłów na zapewnienie dziennikarskim projektom niezbędnych funduszy. W spotkaniu uczestniczyło około 30 dziennikarzy reprezentujących kilkanaście redakcji.

Czytaj więcej...

W Drohobyczu pacowaliśmy przez trzy dni nad przygotowaniem kampanii fundraisingowych mających na celu pozyskanie darczyńców dla utworzenia szkoły katolickiej w Drohobyczu oraz wybudowania nowego budynku dla szkoły św. Zofii we Lwowie. Oba przedsięwzięcia wymagają stworzenia profesjonalnego biura ds. rozwoju zarówno w jednej jak i w drugiej szkole. Z przyszłymi fundraiserami pracowali: Maria Olszewska oraz Wojciech Żmudziński SJ. Z angielskiego na ukraiński tłumaczyła nasza współpracowniczka Julia Drozda. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Czytaj więcej...

W Gdyni w dniach 21-22 kwietnia 2017 Katarzyna Stryjek (mediator sądowy) i Marina Hulia (wychowczyni pracująca z dziećmi uchodźców) prowadziły szkolenie zatytułowane "Sytuacje konfliktowe w szkole", które realizowane było w ramach projektu mającego na celu przygotowanie nauczycieli do radzenia sobie w problemach związanych z wielokulturowością i z adaptacją w polskich szkołach dzieci z rodzin uchodźców. W szkoleniu wzięły udział 24 osoby.

Czytaj więcej...

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni odbył się Jesuit European Educational Project (JEEP) gromadzący młodzież szkół jezuickich z Włoch, Węgier, Francji, Hiszpanii, Belgii, Litwy i Polski. Młodzi ludzie zastanawiali się  w ramach komisji parlamentarnych nad kształtem przyszłej Europy, uczyli się sztuki negocjacji, szukania kompromisu, wspólnych rozwiązań, przemawiania publicznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj więcej...

W dniu 5 kwietnia odbyło się spotkanie pt. "Młodzież - rodzicom o szkole, rodzinie i reakcjach”  zorganizowane w ramach cyklu spotkań „Wykładów o wychowaniu”. Podczas spotkania głos zabrała młodzież z gdyńskiego liceum, która w imieniu swoich rówieśników opowiedziała o potrzebach młodych ludzi w relacjach z rodzicami, oraz przedstawiła swój punkt widzenia na dobre relacje z rodzicami. Natomiast pani psycholog Aleksandra Witort przedstawiła i omówiła  wyniki badań przeprowadzonych wśród gdyńskiej młodzieży nt. relacji młodzieży z rodzicami. W spotkaniu wzięło udział 39 osób.

 

Czytaj więcej...

W dnich 31 marca - 1 kwietnia 2017 odbywały się w Śremie warsztaty biblijne zorganizowane przez Wspólnotę Kefas. Prowadził je Wojciech Żmudziński SJ, który pokazywał na przykładach, jak głosić Słowo Boże, by ludzie chcieli słuchać. Zwrócił uwagę na konieczność posługiwania się pozytywnym językiem, koncentrowania się na okazjach, a nie na zagrożeniach. Podkreślał, że królestwo Boże nie może mieć granic, murów, zasieków. Sacrum powinno być w ekspansji i przenikać do codzienności, a nie chować się w zakrystii. Niebo jest już na ziemi i otwarte jest dla każdego. 

Spotkania biblijne w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej odbyły się w Gdyni, Białymstoku i Warszawie. Poruszono temat kryzysów i prób w życiu bohaterów biblijnych, przybliżono uczestnikom historię króla Dawida oraz słowa Modlitwy Pańskiej "bądź wola Twoja" i "nie wódź nas na pokuszenie". Spotkania prowadzili: pastor Zbigniew Niemasik, pani Małgorzata Rompca oraz ojciec Wojciech Żmudziński SJ.  

Czytaj więcej...

Już po raz trzeci odbyła się sesja dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły ją: Katarzyna Stryjek (mediator sądowy z Sopockiego Centrum Mediacji), Marta Piernikowska-Hewelt (pedagog specjalizująca się w mediacjach rówieśniczych) i Marina Hulia (pedagog zajmująca się pracą z dziećmi uchodźców). Kolejną taką sesję powtórzymy jeszcze w Gdyni, w dniach 21-22 kwietnia, adresując ją do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. 

Czytaj więcej...