Wiadomości

W katolickiej szkole średniej w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) Wojciech Żmudziński SJ zapoznał nauczycieli z ignacjańskim modelem pedagogii oraz podał proste, a zarazem pomysłowe przykłady motywowania ucznia do pracy na lekcji. Zwrócił także uwagę na istotne znaczenie kontekstu, w jakim nauczamy oraz na rolę nauczyciela, który sam powinien być przesłaniem. W szkole pracują zarówno katoliccy jak i prawosławni nauczyciele, a wśród uczniów są dzieci rodziców różnych wyznań i religii. Zobacz więcej zdjęć. 

Czytaj więcej...

Po południu dotarliśmy do Banja Luki w Republice Serbskiej na terenie Bośni i Hercegowiny (nie mylić z Serbią). Na kolację zaprosił nas biskup Franjo Komarica (legendarny lider katolików w tym kraju i niedoszły laureat Pokojowej Nagrody Nobla, na zdjęciu pierwszy z lewej). Ksiądz biskup opowiedział nam, z nutą rozczarowania, jak trudno zainteresować Zachód losem katolików jego diecezji. Przed powrotem do hotelu dyrektor jedynej w Banja Luce szkoły katolickiej opowiedział nam o męczeństwie wielu księży i sióstr zakonnych. Jutro spotkanie w szkole. 

Elżbieta Kowalik, po 18 latach pracy na etacie Koordynatora Zespołów Szkoleniowych, przejdzie z dniem 1 marca 2018 roku do pracy w Muzeum Morskim w Gdańsku. Zastąpi ją Elżbieta Wrzała, dotychczasowa szefowa Biura Centrum Arrupe w Warszawie. Natomiast Elżbieta Kowalik będzie nadal współpracowała z Centrum Arrupe w formacji przyszłych trenerów. Jej wkład w rozwój naszej działalności jako koordynatora szkoleń był kluczowy i nie żegnamy jej lecz życzymy sukcesów w pozyskiwaniu nowych, twórczych trenerów. Zdjęcie pochodzi ze spotkania w Lwowie, na którym zaplanowaliśmy tegoroczne działania w Donbasie. 

Koordynatorka Zespołów Szkoleniowych Centrum Arrupe, Elżbieta Kowalik, spotkała się w Golf Caffe z dyrektorką Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Zagrzebiu, Karmelą Tomasevic (uczestniczką naszych międzynarodowych projektów szkoleniowych). Rozmawiały o rezultatach projektu rozwoju szkoły oraz efektach akcji fundraisingowych, dzięki którym szkoła przeniesie się niedługo z podziemi kościoła do nowego budynku. Jutro przedstawiciele Centrum Arrupe udadzą się z wizytą do szkoły katolickiej w Banja Luce, w Bośni i Hercegowinie.

Czytaj więcej...

Podczas kolejnego spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni zaprezentowaliśmy następujące tematy: "Żywy chrześcijanin w oparciu o List do Kolosan  (Zbigniew Niemasik), Charyzmaty Ducha Świętego według Pawła Apostoła (Wojciech Zmudziński SJ), Jezus nad Jeziorem Galilejskim (Małgorzata Rompca). Natomiast w Warszawie (na zdjęciu) pastor Zbigniew Niemasik interpretował kolejny fragment Listu do Kolosan, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ mówił o Jezusie jako mówcy i wychowawcy.
 

W pięciu jednodniowych spotkaniach dla katechetów Archidiecezji Warszawskiej, które odbyły się w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie wzięło udział ponad 270 osób. Ostatnie z nich odbyło się w sobotę, 10 lutego, w sali przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia (ul. Bonifacego 9). Tematm, podobnie jak jak na poprzednich spotkaniach, była modlitwa "Ojcze nasz". Poszczególne wezwania Modlitwy Pańskiej omówił Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu). 

Na warszawskim Ursynowie odbyło się spotkanie dla Sióstr Sacre Coeur na temat "Krytyczny odbiór mediów i obecność w mediach osób konsekrowanych". Rozmawialiśmy o tym, czym jest krytyczne myślenie, jak odróżnić fakty od ich medialnych interpretacji oraz jakich proroków potrzebuje dzisiaj Kościół w Polsce. Jak stać się osobą wiarygodną w kontekście nieufności wobec mediów i zarysowujących się coraz bardziej podziałów w społeczeństwie? 

Na kolejne spotkanie katechetów Archidiecezji Warszawskiej przyszło na ul.Miodową ponad 60 osób. Prowadzący spotkanie, Wojciech Żmudziński SJ, przedstawił strukturę koncentryczną modlitwy "Ojcze nasz" wyjaśniając kolejne jej wezwania. Mówiąc o słowach "święć się imię Twoje" podkreślił, że każdy chrześcijanin powinien dbać o reputację imienia Boga i nie powoływać się na nie dla obrony własnych poglądów i interesów. Święcić imię Boga, to mieć wdzięczność na ustach, wielbić Go i błogosławić w Jego imię.

Czytaj więcej...

We wtorek, 6 lutego 2018, w Domu Polonii w Warszawie, odbyła się narada Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania poświęcona współpracy organizacji członkowskich w pozyskiwaniu funduszy oraz poszerzeniu sieci współpracy o organizacje, które w ostatnim czasie wspierały działania rzecznicze Stowarzyszenia. W naradzie uczestniczył dyrektor Centrum Arrupe.

Każdego roku, dnia 5 lutego, obchodzimy w Centrum Arrupe Dzień Ojca Pedro Arrupe. Podczas ostatniego Zjazdu Trenerów Paweł Szpyrka SJ rzucił pomysł, by czcić razem ten dzień zjadając pyszną bezę. A że dzielą nas duże odległości, pomysł okazał się trafiony. Wcinając bezy najróżniejszych kształtów, poczuliśmy się razem bez pompatycznych przemówień i obowiązkowych tańców. Czekamy na facebooku na kolejne zdjęcia dokumentujące naszą solidarność. 

Czytaj więcej...