Wiadomości

W Warszawie Falenicy spotkało się ponad 40 trenerów i przyjaciół Centrum Arrupe. Minęło 20 lat od czasu pierwszej rejestracji naszej placówki i wciąż podejmujemy nowe wyzwania związane nie tylko z doskonaleniem nauczycieli. Podczas spotkania zmierzyliśmy się z najnowszymi narzędziami, dzięki którym dotrzemy do szerszej grupy odbiorców. Wśród honorowych gości spotkania był profesor Bogdan Chazan oraz Artur Żmijewski (na zdjęciu), którzy przypomnieli nam, co znaczy "być dla innych", mówili o kulturze dobroczynności i konieczności uwrażliwiania młodego pokolenia na potrzeby ludzi ubogich. 

Czytaj więcej...

Dyrektor Centrum Arrupe odwiedził Katolicką Szkołę "Wiara, nadzieja, miłość", jaka powstaje w Drohobyczu. Dzieci z Zerówki już przygotowują się do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie. Do września 2018 roku zostanie oddany do użytku nowy budynek, a twórca szkoły ojciec Ivan Hnativ ma nadzieję, że z czasem powstanie także internat. Szkoła wspierana jest finansowo przez dobroczyńców z Ukrainy i z Polski, w tym przez przyjaciół Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Na zdjęciu zajęcia, na których dzieci dowiadują się, skąd bierze się chleb i jak powstaje. 

Czytaj więcej...

W dniach 28-29 października 2017 odbyło się we Lwowie szkolenie dla nauczycieli z ukraińskich szkół publicznych i katolickich. Uczestnicy zapoznali się z chrześcijańską wizją edukacji oraz z kluczową rolą zwerbalizowanej i spisanej osobistej filozofii wychowania. Zostali także zachęceni do wypracowania własnego stylu nauczania i wprowadzania w zajęcia z uczniami metod pracy nastawionych na refleksję i rozwój umiejętności społecznych. Prowadzący zajęcia Wojciech Żmudziński SJ przedstawił również dynamikę modelu pedagogii nastawioną na integralny rozwój ucznia oraz podkreślił, że nauczyciel potrzebuje dziś całościowej formacji, a nie tylko pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. W zajęciach uczestniczyło 28 nauczycieli. 

W Gdyni zakończył się dzisiaj pobyt ukraińskich uczniów, a we Lwowie dwudziestu dyrektorów ukraińskich szkół wzięło udział w jednodniowej sesji zatytułowanej "Wychowawcza misja szkoły". Podczas wykładów i dzielenia się swoim doświadczeniem doskonalili umiejętności w zarządzaniu placówką edukacyjną oraz zapoznawali się z różnymi formami wewnętrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ponadto dowiedzieli się jak można wychowywać uczniów do poszanowania wartości chrześcijańskich poprzez kształtowanie klimatu szkoły. 

W Akademii Ignatianum odbył się wykład zamknięty dla pracowników dydaktycznych poświęcony pedagogii ignacjańskiej, a w szczególności dynamice doświadczenia, refleksji i działania w procesie studiów filozoficznych. Studia to doświadczenie, które poprzez pogłębioną refleksję i smakowanie treści, prowadzi do sformułowania osobistego credo i przygotowuje do ważnych życiowych decyzji. Prezentację Wojciecha Żmudzińskiego SJ wysłuchało około 20 profesorów krakowskiej uczelni. 

Młodzież z Polski i Ukrainy wzięła wczoraj udział w warsztatach ceramicznych. Dzisiaj uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany odwiedzili między innymi Muzeum Emigracji w Gdyni. Jutro udadzą się do Gdańska, by wziąć udział w grze miejskiej oraz poznać historię ruchu Solidarność. Natomiast ekipa Centrum Arrupe z Warszawy uda się do Lwowa, by poprowadzić szkolenie dla dyrektorów szkół i nauczycieli. 

Czytaj więcej...

Dzisiaj polskie rodziny uczniów z gdyńskiego Zespołu Szkół Jezuitów goszczą w swoich domach koleżanki i kolegów z Salezjańskiego Gimnazjum we Lwowie. Pogoda nie jest najpiękniejsza, ale morze robi zawsze wrażenie. Jutro rozpoczynają się wspólne zajęcia. Dziękujemy naszym darczyńcom, a szczególnie Episkopatowi USA, który wspiera nasze działania promujące współpracę szkół katolickich i wartości rodzinne.

Czytaj więcej...

W kolejnym spotkaniu biblijnym w Warszawie Falenicy uczestniczyło 47 osób. Pastor Zbigniew Niemasik kontynuował komentowanie Listu do Kolosan, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ przybliżył sylwetkę Adama i Noego. Następne spotkanie w Warszawie zaplanowaliśmy na 19 listopada 2017 jak zwykle o godz. 16:30. Będziemy gościli ojca Ryszarda Wtorka SJ, który powie, co Biblia mówi o islamie. Natomiast ojciec Wojciech Żmudziński SJ przedstawi sylwetkę Józefa Egipskiego jako mistrza planowania. 

Przyjechała dzisiaj do Gdyni kilkunastoosobowa grupa uczniów z katolickiej szkoły z Ukrainy. Od poniedziałku, wraz z uczniamu z gdyńskiego Zespołu Szkół Jezuitów, wezmą oni udział w zajęciach mających na celu poznanie wspólnej kultury i tradycji oraz wymianę doświadczeń uczenia się w katolickiej szkole. Opiekunowie zorganizują różnego rodzaju warsztaty i wspólne wyprawy, podczas których uczniowie będą odkrywali wspólne pasje i rozmawiali o cenionych przez nich wartościach. Wymiana uczniów pomiędzy szkołami, których nauczyciele szkoleni są od lat przez Centrum Arrupe, jest częścią projektu dofinansowanego przez Episkopat USA. Na zdjęciu: dziewczęta planują kolejny dzień. 

Czytaj więcej...

Podczas dzisiejszego spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni pastor Zbigniew Niemasik komentował kolejny fragment Listu do Kolosan, pastor Robert Miksa przybliżył fragment z Ewangelii Jana (8,1-1), a pani Małgorzata Rompca mówiła o miejscach spotkań pierwszych chrześcijan. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób. Tego samego dnia odbyła się w Warszawie dyskusja panelowa na temat "Czy jest możliwy Asyż w naszych parafiach?" O dialogu międzyreligijnym dyskutowali pan prof. Maria Krzysztof Byrski, pani prof. Aeta Gawkowska, pani dr Marta Zimniak-Hałajko i ojciec Wojciech Żmudziński SJ.