Wiadomości

Podczas weekendowego spotkania Szkoły Animatora zorganizowanego w Warszawie Falenicy przez Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej Wojciech Żmudziński SJ mówił o Szawle i jego rozumieniu Słowa Bożego przed i po nawróceniu. Przedstawił wiarę Pawła jako rezultat osobistego doświadczenia Bożej miłości, wiarę opartą nie na nakazach i zakazach, lecz na wdzięczności Bogu za ocalenie. 

Odbyło się w Gdyni szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych zatytułowane "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły je mediatorki i pedagożki: Katarzyna Stryjek i Marta Piernikowska-Hewelt oraz Marina Hulia (opiekunka czeczeńskich dzieci z dworca w Brześciu na Białorusi). Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności. Dowiedzieli się jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? 

Czytaj więcej...

Ponad 30 dyrektorów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wzięło udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym w Dworze Wapowce koło Przemyśla. Uczestnicy zapoznali się między innymi z różnymi modelami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz przećwiczyli efektywny sposób prowadzenia zebrań decyzyjnych. Zostali także zachęceni do stworzenia i spisania swojej osobistej filozofii wychowania oraz rewizji misji szkoły. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego "Zmieniać świat na nieswojej ziemi", w którym wystąpiła nasza współpracowniczka Marina Hulia, jedna z prowadzących szkolenie "Sytuacje konfliktowe w szkole". Film opowiada o nieformalnej szkole, jaką stworzyła na dworcu w Brześciu dla dzieci uchodźców z Czeczenii. Dzieci szyją lalki, by podarować je afrykańskim dzieciom z miejscowości, która gościła kiedyś uchodźców z Polski. Film porusza do głębi. Kliknij na "czytaj więcej".

Czytaj więcej...

Podczas spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy, na które przybyło 70 osób, o. Ryszard Wtorek SJ zaprezentował fragmenty Biblii, które mówią o ismaelitach - protoplastach dzisiejszych plemion arabskich. Wskazał na błogosławieństwo, jakiego Bóg udzielił potomkom Ismaela oraz na proroctwo zapowiadające, że będą oni utrapieniem dla wszystkich, będą walczyli przeciwko wszystkim narodom i pomiędzy sobą. Drugim tematem spotkania była ewangeliczna opowieść o "Bogatym młodzieńcu", której interpretację przedstawił o. Wojciech Żmudziński SJ. Kolejne spotkanie w styczniu.

Odbyła się w Warszawie kolejna edycja sesji zatytułowanej "Sytuacje konfliktowe w szkole". Szkolenie adresowane było do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności oraz przećwiczyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Prowadzący zajęcia (Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska-Hewelt i Marina Hulia) odpowiedzieli m.in. na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? Za tydzień powtórzymy szkolenie w Gdyni. 

Na kolejne spotkanie w Gdyni, zorganizowane w ramach programu Akademii Biblijnej, przyszło 50 osób. Poruszyliśmy następujące tematy: "Umiejętności biblijnych liderów: Adam i Noe" (Wojciech Żmudziński SJ), "Żywy chrześcijanin według Listu do Kolosan" (Zbigniew Niemasik) oraz "Symbolika w malarstwie katakumbowym" (Małgorzata Rompca). Juto spotkanie w Warszawie, a potem dopiero po Nowym Roku. Zobacz plan spotkań na stronie akademiabiblijna.pl (na zdjęciu: Małgorzata Rompca).

 

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zaprosiło Marię Olszewską i Wojciecha Żmudzińskiego SJ do współpracy w dwóch 4-dniowych szkoleniach zatytułowanych "Finance Management and Fundraising" zaadresowanych do biskupów oraz osób odpowiedzialnych za finanse w kuriach biskupich i zgromadzeniach zakonnych z krajów byłego bloku sowieckiego. Głównym organizatorem szkolenia był Episkopat Stanów Zjednoczonych, który sfinansował całe przedsięwzięcie. Na zdjęciu Maria Olszewska podczas zajęć z jedną z grup.

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zorganizowało jednodniową sesję dla przedsiębiorców pod tytułem "Jak być bogatym". Uczestnicy poznali znaczenie przypowieści o bogatym młodzieńcu i niesprawiedliwym zarządcy oraz dowiedzieli się czym tak naprawdę jest dziesięcina. Pogłębili także kwestie etyczne dotyczące zarządzania pieniędzmi. Na zdjęciu jeden z prelegentów, etyk biznesu, Artur Filipowicz SJ.

W Warszawie na zebraniu roboczym przedstawicieli kilku organizacji należących do Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (w tym Centrum Arrupe) przedyskutowano plusy i minusy różnorodności kulturowej w programie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz podjęto inicjatywy mające wpłynąć pozytywnie na rozwój Stowarzyszenia. Na kolejnym zebraniu, w nieco szerszym gronie, spotkamy się w dniach 15-16 grudnia 2017, by zająć się nowymi możliwościami pozyskiwania funduszy.