Wiadomości

Centrum Arrupe razem z Komisją Oświaty Kościoła greckokatolickiego zorganizowało w Lisiczańsku forum dla nauczycieli z obwodu Ługańskiego. Tematem był nowy model szkoły, a mówiono głównie o istotnej roli pozytywnych relacji i chrześcijańskich wartości w wychowaniu młodego człowieka, o dojrzałości nauczyciela i jego kompetencjach społecznych. W konferencji uczestniczyło około 50 wicedyrektorów szkół. Przedsięwzięcie dofinansował Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. 
 
Czytaj więcej...

Konferencję "Nowy model szkoły na Ukrainie" rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami. Przed południem wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by oprócz doskonalenia wiedzy i umiejętności dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają. Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami. 
 
Czytaj więcej...

Katarzyna Stryjek i Wojciech Żmudziński SJ jadą dziś samochodem z Charkowa do Kramatorska, gdzie jutro rozpocznie się Międzynarodowe Forum Liderów Oświaty zatytułowane "Nowy model szkoły na Ukrainie". Będą mówili o kulturze i klimacie nowoczesnej szkoły oraz o mediacjach w konfliktach. Ponadto Sr. Cristophora zaprezentuje nowe metody nauczania, John Lubiv powie o formacji dojrzałej osobowości ucznia, a Alex Zaritsky przedstawi psychologiczny profil nauczyciela. W drugiej części dnia uczestnicy forum będą pracowali warsztatowo w grupach. Kolejne forum odbędzie się w poniedziałek w Lisiczańsku. Obie konferencje są częścią projektu realizowanego we Wschodniej Ukrainie przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i Centrum Arrupe. 

W sobotni wieczór miało miejsce w Tiranie spotkanie z przyjaciółmi i potencjalnymi darczyńcami szkoły średniej prowadzonej przez ojców somaskich w Reshen, w Mirdita, katolickim regionie Albanii. W spotkaniu połączonym z uroczystą kolacją wzięło udział około 30 osób (głównie przedsiębiorcy, politycy i pracownicy naukowi). Słowo zapraszające do współpracy ze szkołą skierował ojciec dyrektor Michele Leovino CRS. Spotkanie było zwieńczeniem tygodniowej pracy z pracownikami szkoły nad wdrażaniem różnych narzędzi fundraisingu. Na zdjęciach: rozmowy tuż przed rozpoczęciem kolacji oraz wypowiedzi uczestników. 

Czytaj więcej...

We wtorek 1 maja zespół pracowników szkoły w Reshen pracował pod kierunkiem Marii Olszewskiej (MjjO) nad wdrażaniem wybranych technik fundraisingowych. Dyskutowano nad oprawą kolacji dla darczyńców, nad przygotowaniem krótkiego filmu promującego szkołę oraz kroniki ważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach wraz z wizualizacją danych statystycznych. Kolejne spotkania zespołu będą odbywały się codziennie do piątku włącznie.

Wojciech Żmudziński SJ z Centrum Arrupe i Maria Olszewska z MjjO (na zdjęciu) przebywają od 26 kwietnia w Albanii. Pracowali przez kilka dni w Tiranie przygotowując wydarzenie fundraisingowe na sobotę 5 maja, którego gospodarzem będzie biskup diecezji Reshen-Mirdita. Dzisiaj rozpoczęli pracę w katolickiej szkole w Reshen od spotkania z pracownikami szkoły. Wyjaśnili czym jest fundraising i jak ważna jest w promocji szkoły rola każdej osoby z nią związanej. W tygodniu pokierują pracą grupy nauczycieli i pomogą zaplanować kampanię fundraisingową.

Czytaj więcej...

Po wczorajszej liturgii w Parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki i po całodniowym zwiedzaniu Gdańska, nauczyciele z Tomska uczestniczyli dziś w zajęciach w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni. Zajęcia prowadziły: Bożena Prątnicka-Olszewska (na zdjęciu) i Hanna Hetmańska. Spotkali się także z dyrekcją naszych gdyńskich szkół. Jutro, 24 kwietnia, powrócą do Warszawy na rozdanie dyplomów poświadczających uczestnictwo w programie i następnego dnia wyruszą drogą lotniczą do Tomska. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w życzliwe przyjęcie naszych gości. 

Wczoraj pastor Zbigniew Niemasik (na zdjęciu), pani Małgorzata Rompca oraz ojciec Wojciech Żmudziński SJ zaprezentowali w Gdyni kolejne biblijne tematy w ramach programu Akademii Biblijnej. Natomiast dzisiaj w Warszawie Falenicy, oprócz pastora Niemasika, który podjął refleksję nad kolejnym listem Pawła Apostoła, ojciec Piotr Kropisz SJ mówił o tym, czym jest walka duchowa w życiu chrześcijanina. To było przedostatnie spotkanie w tym roku akademickim. Kolejne za miesiąc. 

Nauczyciele z Tomska kontynuują swoją wizytę studyjną w Polsce. Po drugim dniu szkolenia w Centrum Medialnym WAM w Krakowie przyszedł czas na wyprawę do kolejnych szkół prowadzonych przez jezuitów. W piątek nasi goście odwiedzili Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu (na zdjęciu) i już następnego dnia dotarli do Gdyni, gdzie w Zespole Szkół Jezuitów wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez Hannę Hetmańską i Bożenę Prątnicką-Olszewską oraz spotkają się z dyrekcją szkoły.

W Centrum Medialnym Wydawnictwa WAM w Krakowie nauczyciele z Tomska wzięli dziś udział w wykładach na temat ignacjańskiego modelu pedagogii. Dr Ewa Dybowska z Akademii Ignatianum wyjaśniła kim jest ignacjański wychowawca, a Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu wraz z tłumaczem) wprowadził uczestników w ignacjański model pedagogii i zaprezentował dokument "Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania". Podobnie jak w dniu wczorajszym dzień zakończył się wspólną refleksją nad przeżytym intensywnie dniem. Projekt finansowany jest przez Episkopat USA.

Czytaj więcej...