Wiadomości

Na zaproszenie Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy Maria Olszewska (na zdjęciu) i Wojciech Żmudziński SJ prowadzą intensywne warsztaty adresowane do osób zakonnych i świeckich pozyskujących fundusze na działalność dzieł prowadzonych przez Kościół. W warsztatach bierze udział 18 osób, a ich celem jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego planowania kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia biura rozwoju mającego na celu sytematyczną troskę o relacje z darczyńcami.

Reparatrix Sisters Servants of Mary prowadzące przedszkole we Vlorze, na południu Albanii, dzięki merytorycznemu wsparciu Centrum Arrupe otrzymały w zeszłym miesiącu grant na remont dachu zniszczonego w tym roku przez złą pogodę. Pracę sióstr wsparł finansowo Episkopat USA. Dzięki wyrozumiałości grantodawcy i ekspresowo przekazanym środkom, prace już zostały zakończone i siostry zdążyły z wykończeniem dachu przed intensywnymi opadami i powodzią, jaka nawiedza obecnie południe Albanii. Wraz z podopiecznymi przeżyją zimę w bezpiecznym i ciepłym miejscu. 

Czytaj więcej...

Centrum Arrupe i Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury otrzymały fundusze na realizację wspólnego projektu "Professional Formation of Catholic School Headmasters, Journalists and Youth Leaders". Ten kolejny międzynarodowy projekt rozpoczynamy już w przyszłym miesiącu. Trenerzy Centrum Arrupe pomogą dyrektorom katolickich szkół z krajów Europy Wschodniej w zainicjowaniu działalności biur ds. rozwoju, które stworzone przy każdej szkole zajmą się organizowaniem funduszy na działalność edukacyjną. Na zdjęciu: Maria Olszewska (free-lance fundraiser) wyjaśnia strategię kampanii fundraisingowej.

Zakończyliśmy planowanie działań skierowanych do zastępców dyrektorów szkół oraz metodyków pracujących na Wschodzie Ukrainy. W czerwcu 2018 roku odbędzie się w Kramatorsku i Lisiczańsku Międzynarodowe Forum o Nowym Modelu Szkoły, po którym kilka szkół otrzyma merytoryczne wsparcie we wdrażaniu zmian. Planujemy, że w obu Forach weźmie udział ponad 100 osób. Następnego roku zorganizujemy w Kijowie 10-dniową "letnią szkołę" dla przedstawicieli najbardziej zainteresowanych szkół. Na zdjęciu: uczestnicy narady przygotowującej projekt. 

Czytaj więcej...

Ekipa Centrum Arrupe przebywająca na Ukrainie otrzymała z Biura w Warszawie bardzo sympatyczne zdjęcie z okazji św. Mikołaja. W tym ostatnim w tym roku kalendarzowym wyjeździe zagranicznym bierze udział Elżbieta Kowalik, Wojciech Żmudziński SJ i Julia Drozda.  

We Lwowie rozpoczęło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli Centrum Arrupe i Komisji ds. Oświaty i Wychowania Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Celem spotkania jest zaplanowanie wspólnego projektu formacji nauczycieli ze szkół ze Wschodniej Ukrainy. Podjęto dziś decyzję o zorganizowaniu Międzynarodowego Forum o Nowym Modelu Szkoły, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Kramatorsku i Lisiczańsku. Będzie to przygotowanie do kilkuletniego projektu wspierania szkół w tamtym rejonie. Jutro ciąg dalszy narady.

Czytaj więcej...

Kolejna szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela" odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej STO w Warszawie Rembertowie. Uczestnicy wspominali swoich ulubionych nauczycieli sprzed lat oraz pracowali nad sytuacjami, w których czują się niekomfortowo. Zajmowali się także dylematem moralnym pana Petersona i teorią rozwoju oceny moralnej Lawrence'a Kohlberga. Poruszony został temat kształtowania klimatu szkoły i wypracowania własnego pedagogicznego credo. Prowadzący zajęcia, Wojciech Żmudziński SJ, przeciwstawił etyce normatywnej - etykę troski. 

Nauczycielki z przedszkoli katolickich wzięły udział w szkoleniu "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela", które odbyło się w Łodzi w Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzonym przez Siostry Bernardynki. O konieczności spisania swojego edukacyjnego credo oraz tworzenia kultury i klimatu placówki wychowawczej mówił Wojciech Żmudziński SJ. Nie wystarczy poznawać nowe metody i pogłębiać wiedzę pedagogiczną, by być dobrym i cenionym wychowawcą. Potrzebna jest całościowa formacja. 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi Wojciech Żmudziński SJ poprowadził szkoleniową Radę Pedagogiczną prezentując nauczycielom Teorię Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Zapoznał ich także z metodami nauczania skierowanymi do wzrokowców oraz zaprosił do pracy nad trudnymi sytuacjami jako wyzwaniami i okazjami. W zajęciach uczestniczyło 29 nauczycieli. 

 

Sekretarz Generalny Catholic Biblical Federation przesłał do Centrum Arrupe informację, że Zarząd Fedaracji podjął na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2017 roku decyzję o przyjęciu Centrum Arrupe w poczet organizacji zrzeszonych w Catholic Biblical Federation. Świętowali będziemy to wydarzenie podczas zajęć Akademii Biblijnej w styczniu 2018.

Czytaj więcej...