Wiadomości

We środę kontynuowaliśmy zajęcia z edukacji medialnej, prezentowaliśmy przed kamerą projekty, które będą realizowały nasze szkoły w najbliższych latach (na zdjęciu). Środowy wieczór poświęciliśmy na poznawanie tradycj Węgier, Łotwy, Syrii, Czech i Chorwacji oraz na wspólną zabawę. Natomiast we czwartek pracowaliśmy nad dylematami moralnymi i zapoznaliśmy uczestników szkolenia z teorią rozwoju moralnego Lawrence'a Kohlberga.

Czytaj więcej...

Po intensywnym dniu pracy na temat edukacji medialnej oraz po warsztatach prowadzonych przez Artura Kołodziejczyka SJ (na zdjęciu) i Wojciecha Żmudzińskiego SJ, uczestnicy programu CELP spędzili wieczór poznając pieśni i tańce ukraińskie. Świetnie przygotowana prezentacja Ukrainy wciągnęła wszystkich w radosną zabawę. Mimo intensywnej pracy od śniadania do kolacji, nie zabrakło sił do wspólnego świętowania.

Czytaj więcej...

Po niedzielnej wizycie w centrum Warszawy i obiedzie w Zapiecku, uczestnicy programu CELP uczestniczyli w zajęciach na temat fundraisingu. Maria Olszewska, fundraiser z Sopotu (na zdjęciu), wprowadziła w tematykę organizowania funduszy oraz przedstawiła różnorodność narzędzi fundraisingowych. Natomiast Wojciech Żmudziński SJ zaprezentował formacyjne podejście do organizowania środków na działalność edukacyjną Kościoła.

Tematem ósmego dnia zajęć w ramach Christian Educational Leadership Program Krzysztof Durnaś (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi) pracował metodami warsztatowymi dzieląc się dobrymi praktykami współpracy szkoły z rodzicami uczniów. Uczestnicy uświadomili sobie między innymi różnice w oczekiwaniach nauczycieli i rodziców oraz nauczyli się jak zmotywować rodzica do współpracy w realizacji szkolnej misji, a zarazem otworzyć się na jego propozycje.

Podczas kursu Christian Educational Leadership Program gościliśmy ojca Michała Gutkowskiego SJ z jezuickiej szkoły z Kopenhagi. W popołudniowej sesji przedstawił ignacjańskie pomysły na duchowy rozwój uczniów i nauczycieli. Natomiast do obiadu pracowała z uczestnikami Marta Piernikowska, trener Centrum Arrupe, która podzieliła się swoim doświadczeniem pracy wychowawczej i zapoznała z metodami mediacji, krórych można nauczyć uczniów na różnych poziomach edukacji. Na zdjęciu ćwiczenie warsztatowe dotyczące konfliktów interpersonalnych.

Szósty dzień międzynarodowego kursu dla dyrektorów szkół był poświęcony metodom współpracy zespołowej w klasie szkoły średniej. Pracowaliśmy metodą układanki oraz metodą "narady ponumerowanych głów". Był także czas na refleksję nad podstawowymi założeniami dotyczącymi dynamiki zmiany w instytucji. Wieczorem uczestnicy z Albanii przygotowali spotkanie integracyjne i zapoznali wszystkich z tradyciami i pięknem albańskiej ziemi.

Umiejętności podejmowania decyzji poświęcony był piąty dzień kursu w ramach projektu Christian Educational Leadership Program. Uczestnicy poznali strukturę zebrania decyzyjnego oraz przećwiczyli jego prowadzenie. Wojciech Żmudziński SJ przedstawił rolę lidera, który organizuje wspólny wysiłek i wskazuje kierunek, odwołując się do tradycji i marzeń umacnia tożsamość oraz przemienia talenty i energię w siłę zdolną przemieniać ludzi i świat. Wieczorem uczestnicy bawili się pod kierunkiem Bernadety i Roberta Nogaj - profesjonalnych wodzirejów z Krakowa.

Po wczorajszym dniu poświęconym etyce w pracy pedagogicznej, pracowaliśmy dzisiaj głównie nad technikami przekazu treści zgodnymi z funkcjonowaniem mózgu, stylami uczenia się oraz teorią wielorakiej inteligencji w praktyce pedagogicznej. Poświęciliśmy także czas na refleksję nad klimatem szkoły oraz "ukrytym" programem wychowawczym, który można świadomie kształtować. Wieczorem gościliśmy pana Iwo Bendera, przedstawiciela telewizji EWTN, założonej niegdyś przez Matkę Angelikę. Na zdjęciu: ukraińska grupa uczestnicząca w kursie, wraz z Iwo Benderem (w centrum) na tle zdjęcia Matki Angeliki.

Podczas międzynarodowego kursu dla dyrektorów szkół chrześcijańskich, który trwa w Warszawie, uczestnicy zaprezentowali swoje szkoły. W Syrii i na Ukrainie toczy się wojna, Chorwacja leczy jeszcze rany po wojnie sprzed 20 lat, a Albania wciąż podnosi się z komunizmu Envera Hoxy. Jaką rolę, w tak szczególnym kontekście, powinna pełnić katolicka szkoła? Podczas prezentacji były łzy i wzruszenie. Dwutygodniowy kurs prowadzą trenerzy Centrum Arrupe. Na zdjęciu: w centrum dyrektorka szkoły katolickiej w Syrii, której szkoła leży w gruzach, obok dyrektorki z Albanii i Ukrainy.

Dzisiaj rozpoczyna się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy dwutygodniowa sesja szkoleniowa dla dyrektorów szkół chrześcijańskich. Biorą w niej udział dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz osoby przygotowujące się do kierowania szkołami z Albanii, Ukrainy, Łotwy, Czech, Węgier, Chorwacji i Syrii. Razem 28 osób. Sesja powiązana jest z dwoma projektami realizowanymi przez Centrum Arrupe: "Christian Leadership Formation Program" oraz "Promotion of Catholic Schools and Family Values in the Former Soviet Bloc Countries".

Czytaj więcej...