Wiadomości

Drugi dzień kursu katechetycznego w Białym Borze rozpoczęła Małgorzata Rompca (archeolog i teolog) prezentując dzieje Arki Przymierza. Następnie uczestnicy zapoznają się z innymi motywami przewodnimi biblijnej historii zbawienia. W sesji popołudniowej będzie również czas na pracę nad dylematami moralnymi oraz na poznanie nowych metod wizualizacji treści biblijnych (m.in: oblekanie się w owoce Ducha Świętego).

Nauczyciele religii obrządku greckokatolickiego biorą udział w szkoleniu katechetycznym w Białym Borze. Pierwszego dnia zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ i skupił się na zainteresowaniu uczniów tematem lekcji oraz wizualizacji w katechezie biblijnej. Przedstawił także niektóre metody dramowe oraz interpretację Dekalogu zarówno w świetle Starego jak i Nowego Testamentu. Kurs finansowany jest przez Episkopat Stanów Zjednoczonych i berze w nim udział 26 nauczycieli.

W niedzielę, 2 października 2016, zakończył się weekendowy kurs dla nauczycieli zatytułowany "Motywowanie uczniów do samorozwoju". Wzięło w nim udział 17 osób. Na zajęciach prowadzonych przez Monikę Ochendal i Martę Adamczyk, zadaliśmy sobie m.in. pytania: Jak rozpoznać i wykorzystać w pracy naturalne zdolności uczniów? Jak zachęcić do nowych przedsięwzięć i stałych obowiązków? Jakie są związki między osobowością a sposobami motywowania? Kolejna taką sesję zaproponujemy wiosną 2017.

W piątek rozpoczęło się spotkanie organizacji należących do Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW). Bierze w nim udział 19 osób reprezentujących 12 instytucji (stowarzyszeń, fundacji, placówek oświatowych, domów spotkań). Na pierwszej sesji, trwającej do późnych godzin wieczornych, uczestnicy zaprezentowali swoją obecną działalność i zapoznali się z zainicjowanymi w ostatnim czasie projektami SChDW. Pracowity weekend zakończy się zaplanowaniem działań w ramach projektu "Promocja szkół katolickich i wartości rodzinnych..." finansowanego przez USCCB.

Czytaj więcej...

W ostatni czwartek września, po spotkaniu, którym rozpoczęliśmy w restauracji SUPERIORE PASTA PARTY cykl ROZMÓW o wierze, jeszcze długo toczyły się dyskusje przy winie i wyśmienitych kanapkach. W rozmowie na temat wielokulturowości katolicyzmu wzięło udzial kilkanaście osób: katolicy, muzułmanie i tzw. osoby niepraktykujące. W restauracji przy ul. Marszałkowskiej będą kolejne spotkania, o czym wkrótce poinformujemy. Organizatorami są Stowarzyszenie Przystań M oraz kwartalnik Być dla innych. Serdecznie dziękujemy właścicielom restauracji za gościnność.

 

Papież Franciszek spotkał się z grupą ok. 170 przedstawicieli absolwentów i absolwentek szkół jezuickich. Podczas spotkania podkreślił, że aktualna sytuacja migracyjna to największy kryzys humanitarny od czasów II wojny światowej. Jego ofiarami jest ponad 65 mln ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych miejsc zamieszkania. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że to ogromna liczba, większa niż cała populacja Włoch. „Każdy z nich ma swoje imię, twarz i historię, jak również niezbywalne prawo do życia w pokoju i dążenia do lepszej przyszłości dla swoich dzieci” – mówił Papież. „Bardziej niż kiedykolwiek właśnie dzisiaj, kiedy wojna szaleje w różnych częściach świata, a niespotykana wcześniej liczba uchodźców ginie, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne – które stało się cmentarzem! – albo spędza całe lata w obozach, Kościół potrzebuje, byście brali przykład z odwagi ojca Arrupe".

Czytaj więcej...

Na spotkanie poświęcone śp. ojcu Jerzemu Zakrzewskiemu przyszło wiele osób, które na swojej drodze spotkały tego niezwykłego jezuitę. Sala Edyty Stein zapełniła się ludźmi w różnym wieku. Przyjechali także jezuici, którzy w różnych okresach mieszkali we wspólnocie w Falenicy i wiele ojcu Jerzemu zawdzięczają. Obejrzeliśmy film zrealizowany przed dwoma laty, opowiadaliśmy historie z życia ojca Jerzego, a pani Ewa, która opiekowała się nim przez 30 lat podpisywała jego książkę, której wydania nie doczekał.

Czytaj więcej...

W ostatnich dniach sierpnia 2016 roku prowadzimy zajęcia we Wrocławiu i w Gdyni. W dniach 29-30 sierpnia katecheci z Archidiecezji Wrocławskiej uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez naszych trenerów: Adama Maniurę oraz Monikę Ochendal. Natomiast w Gdyni, w dniach 30-31 sierpnia, nauczyciele z Zespołu Szkół Jezuitów biorą udział w szkoleniowej radzie pedagogicznej poświęconej charakterystycznym cechom jezuickiego szkolnictwa i ignacjańskiemu modelowi pedagogii. Prowadzą ją Wojciech Żmudziński SJ, Ewa Dybowska oraz Pawel Brożyniak SJ. Zdjęcia poniżej.

Czytaj więcej...

W spotkaniu o odpoczywaniu w Biblii wzięło udział 35 osób. Po wprowadzeniu w temat Szabatu, niedzieli i wakacyjnego odpoczynku, uczestnicy dyskutowali o chrześcijańskim podejściu do spędzania czasu wolnego i do świętowania. Nie brakowało polemik dotyczących powstrzymywania się w niedzielę od pracy. Podczas spotkania podane zostały terminy wykładów, jakie będziemy kontynuowali w ciągu roku w ramach programu Akademia Biblijna. Prowadzący dzisiejsze spotkanie udzielił wywiadu tygodnikowi NIEDZIELA, który można przeczytać w numerze z dnia 14 sierpnia 2016.

Po uroczystej czwartkowej kolacji (na zdjęciu) ćwiczyliśmy w piątkowe przedpołudnie umiejetność angażowania uczniów w temat lekcji metodą micro-nauczania. Popołudnie poświęconone było tematowi rozwoju zawodowego nauczycieli. Wieczorem nasza pierwsza sesja w ramach projektu Christian Educational Leadership Program dobiegła końca. Teraz uczestnicy CELP powrócą do swoich krajów i będą uczestniczyli w e-szkoleniach na naszej stronie "kursy.arrupe.org". Po raz drugi spotkamy się w lipcu 2017.