Wiadomości

Na pierwsze spotkanie z cyklu "Wykłady o wychowaniu" przyło 70 osób. Odbyło się ono w Gdyni w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Organizację wykładów wzięło na siebie Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe oraz Zespół Szkół Jezuitów. Spotkanie prowadziła psycholog Urszula Mela (mama Janka Meli). Temat wykładu „Między kontrolą a wolnością - rzecz o wychowaniu”.

Czytaj więcej...

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach rozwoju zawodowego nauczycieli szkół publicznych "The formation of moral competency of students at school", Wojciech Żmudziński SJ wygłosił w Rydze wykład na temat "How to move hearts and minds of our students?". Następnego dnia, wraz z dyrektorką Gimnazjum Katolickiego w Rydze, panią Anną Jermakovicz, odwiedził szkołę katolicką w Lipawie (Liepajas Katolu Pamatskola). Spotkał się z dyrektorką szkoły oraz miejscowym biskupem.

Czytaj więcej...

Dyrektor Centrum Arrupe odwiedził na Łotwie redakcję Radia Maryja, która mieści się w sąsiedztwie Gimnazjum Katolickiego w stolicy kraju. Rozgłośnia współpracuje ze szkołą katolicką, a wśród jej pracowników i wolontariuszy są zarówno absolwenci katolickiej szkoły jak i jej uczniowie. Dyrektor Radia, ks. Peteris Skudra, jest również jej absolwentem. W zaszłym roku uczestniczył w kursie z zarządzania kryzysowego, jakie organizuje w Warszawie Falenicy Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury.

Czytaj więcej...

W Katolickim Gimnazjum w Rydze Wojciech Żmudziński SJ (prezes SChDW) poprowadził zajęcia, podczas których zapoznał nauczycieli z ignacjańskim modelem pedagogii oraz przedstawił metody kształtowania pozytywnego klimatu w szkole. Poruszył także temat tożsamości szkoły katolickiej oraz tożsamości i zaangażowania nauczyciela jako kluczowej kwestii w promocji katolickiej szkoły. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez United States Conference of Catholic Bishops w ramach projektu "Promotion of the Catholic Schools and Family Values in the Former Soviet Bloc Countries" realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Czytaj więcej...

W niedzielę 23 października 2016 odbyło się dwugodzinne spotkanie z Tomaszem Budzyńskim, muzykiem, malarzem i poetą, legendą polskiej sceny rockowej. Zorganizowało je w Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Uczestniczyło w nim ok. 100 osób, młodych i dorosłych, w tym znaczna liczba małżeństw, niektóre z małymi dziećmi. Zachęcamy do przeczytania relacji Jacka Gazdy.

Czytaj więcej...

Ponad 70 osób wzięło udział w niedzielnej Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy, prowadzonej przez pastora Zbigniewa Niemasika i ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Kolejne spotkania będą odbywały się co miesiąc. W auli zmieści się jeszcze drugie tyle osób, a za dodatkowe miejsce na przerwy przy kawie i herbacie posłuży nam dawna sala komputerowa. Zapraszamy. Zobacz terminy spotkań TUTAJ.

Z okazji 25 Lat Niepodległości Ukrainy podpisaliśmy apel polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, w którym m.in. czytamy: "Ukraina i Polska mają tragiczne strony w swojej wspólnej historii. Powinniśmy razem je dogłębnie poznać, przemyśleć i zrozumieć. Nasze narody powinny przejść przez ogólnoeuropejski proces pojednania... [...] Nie ma innej drogi niż droga pojednania. Słowa «przebaczamy i prosimy o przebaczenie», które nie raz zabrzmiały w dialogu polsko-ukraińskim mogą i powinny stać się dla nas drogowskazem.

Czytaj więcej...

W Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie odbyła się 14 października debata zaniepokojonych strukturalną reformą szkół. Rozmawiano o Konstytucji i zasadzie pomocniczości w kontekście planowanych zmian w oświacie. Zwrócono uwagę na konsekwencje, jakie dla polityki edukacyjnej powinny wynikać z zasady pomocniczości. Organizatorami byli: Centrum Arrupe, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich.

Czytaj więcej...

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni było 40 osób. Wykładowcy poruszyli następujące tematy: "Jezus bramą i pasterzem" (pastor Zbigniew Niemasik), "Chrześcijanin w świecie współczesnym w świetle 1. Listu do Koryntian" (ojciec Piotr Szymański SJ) oraz "Miłosierdzie sercem Biblii" (ojciec Wojciech Żmudziński SJ). Kolejne spotkanie w Gdyni odbędzie się 5 listopada i usłyszymy na nim m.in. o proroku Sofoniaszu oraz o biblijnym lekarstwie na złość, zazdrość i nienawiść. Zobacz plan na cały rok na stronie PROGRAM AKADEMII BIBLIJNEJ W GDYNI.

W ostatnim dniu kursu dla katechetów w Białym Borze, Adam Maniura zaprezentował swoje pomysły katechetyczne, jakie realizuje w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytomiu. Z katechetami pracował czteroosobowy zespół trenerów: Elżbieta Kowalik, Małgorzata Rompca, Adam Maniura oraz Wojciech Żmudziński SJ.

Zapraszamy do rzucenia okiem na zdjęcia z trzech dni szkolenia.

Czytaj więcej...