Wiadomości

Dyrektor Centrum Arrupe odwiedził na Łotwie redakcję Radia Maryja, która mieści się w sąsiedztwie Gimnazjum Katolickiego w stolicy kraju. Rozgłośnia współpracuje ze szkołą katolicką, a wśród jej pracowników i wolontariuszy są zarówno absolwenci katolickiej szkoły jak i jej uczniowie. Dyrektor Radia, ks. Peteris Skudra, jest również jej absolwentem. W zaszłym roku uczestniczył w kursie z zarządzania kryzysowego, jakie organizuje w Warszawie Falenicy Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury.

Czytaj więcej...

W Katolickim Gimnazjum w Rydze Wojciech Żmudziński SJ (prezes SChDW) poprowadził zajęcia, podczas których zapoznał nauczycieli z ignacjańskim modelem pedagogii oraz przedstawił metody kształtowania pozytywnego klimatu w szkole. Poruszył także temat tożsamości szkoły katolickiej oraz tożsamości i zaangażowania nauczyciela jako kluczowej kwestii w promocji katolickiej szkoły. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez United States Conference of Catholic Bishops w ramach projektu "Promotion of the Catholic Schools and Family Values in the Former Soviet Bloc Countries" realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Czytaj więcej...

W niedzielę 23 października 2016 odbyło się dwugodzinne spotkanie z Tomaszem Budzyńskim, muzykiem, malarzem i poetą, legendą polskiej sceny rockowej. Zorganizowało je w Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Uczestniczyło w nim ok. 100 osób, młodych i dorosłych, w tym znaczna liczba małżeństw, niektóre z małymi dziećmi. Zachęcamy do przeczytania relacji Jacka Gazdy.

Czytaj więcej...

Ponad 70 osób wzięło udział w niedzielnej Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy, prowadzonej przez pastora Zbigniewa Niemasika i ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Kolejne spotkania będą odbywały się co miesiąc. W auli zmieści się jeszcze drugie tyle osób, a za dodatkowe miejsce na przerwy przy kawie i herbacie posłuży nam dawna sala komputerowa. Zapraszamy. Zobacz terminy spotkań TUTAJ.

Z okazji 25 Lat Niepodległości Ukrainy podpisaliśmy apel polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, w którym m.in. czytamy: "Ukraina i Polska mają tragiczne strony w swojej wspólnej historii. Powinniśmy razem je dogłębnie poznać, przemyśleć i zrozumieć. Nasze narody powinny przejść przez ogólnoeuropejski proces pojednania... [...] Nie ma innej drogi niż droga pojednania. Słowa «przebaczamy i prosimy o przebaczenie», które nie raz zabrzmiały w dialogu polsko-ukraińskim mogą i powinny stać się dla nas drogowskazem.

Czytaj więcej...

W Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie odbyła się 14 października debata zaniepokojonych strukturalną reformą szkół. Rozmawiano o Konstytucji i zasadzie pomocniczości w kontekście planowanych zmian w oświacie. Zwrócono uwagę na konsekwencje, jakie dla polityki edukacyjnej powinny wynikać z zasady pomocniczości. Organizatorami byli: Centrum Arrupe, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich.

Czytaj więcej...

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni było 40 osób. Wykładowcy poruszyli następujące tematy: "Jezus bramą i pasterzem" (pastor Zbigniew Niemasik), "Chrześcijanin w świecie współczesnym w świetle 1. Listu do Koryntian" (ojciec Piotr Szymański SJ) oraz "Miłosierdzie sercem Biblii" (ojciec Wojciech Żmudziński SJ). Kolejne spotkanie w Gdyni odbędzie się 5 listopada i usłyszymy na nim m.in. o proroku Sofoniaszu oraz o biblijnym lekarstwie na złość, zazdrość i nienawiść. Zobacz plan na cały rok na stronie PROGRAM AKADEMII BIBLIJNEJ W GDYNI.

W ostatnim dniu kursu dla katechetów w Białym Borze, Adam Maniura zaprezentował swoje pomysły katechetyczne, jakie realizuje w szkołach ponadgimnazjalnych w Bytomiu. Z katechetami pracował czteroosobowy zespół trenerów: Elżbieta Kowalik, Małgorzata Rompca, Adam Maniura oraz Wojciech Żmudziński SJ.

Zapraszamy do rzucenia okiem na zdjęcia z trzech dni szkolenia.

Czytaj więcej...

Drugi dzień kursu katechetycznego w Białym Borze rozpoczęła Małgorzata Rompca (archeolog i teolog) prezentując dzieje Arki Przymierza. Następnie uczestnicy zapoznają się z innymi motywami przewodnimi biblijnej historii zbawienia. W sesji popołudniowej będzie również czas na pracę nad dylematami moralnymi oraz na poznanie nowych metod wizualizacji treści biblijnych (m.in: oblekanie się w owoce Ducha Świętego).

Nauczyciele religii obrządku greckokatolickiego biorą udział w szkoleniu katechetycznym w Białym Borze. Pierwszego dnia zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ i skupił się na zainteresowaniu uczniów tematem lekcji oraz wizualizacji w katechezie biblijnej. Przedstawił także niektóre metody dramowe oraz interpretację Dekalogu zarówno w świetle Starego jak i Nowego Testamentu. Kurs finansowany jest przez Episkopat Stanów Zjednoczonych i berze w nim udział 26 nauczycieli.