Wiadomości

Dziesięcioosobowa grupa nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego uczestniczyła w Gdyni w trzydniowej sesji biblijnej zatytułowanej "Metody interpretacji Pisma świętego". Zapoznali się z analizą historyczno-krytyczną tekstów biblijnych oraz analizą retoryczną i narracyjną. Mieli okazję przećwiczyć na tekstach jak wydobywać z nich to, co istotne i jak nie popadać w nadinterpretację treści zawartych w Starym i Nowym Testamencie biorąc pod uwagę kontekst, adresata tekstu i jego gatunek literacki. Zajęcia dla nowicjuszy prowadził Wojciech Żmudziński SJ.

Na V Zjeździe członków Dzieła Biblijnego, który odbył się 17 grudnia 2016 roku w Poznaniu, Wojciech Żmudziński SJ złożył życzenia z okazji 10. rocznicy inauguracji Dzieła w Archidiecezji oraz mówił o uzdrawiającej mocy słowa Bożego. Zaangażowani w popularyzację Pisma świętego przedstawili imponujący dorobek dziesięcioletniej działalności: konferencje, warszataty biblijne, seminaria, konkursy...

Mimo bardzo deszczowej pogody prawie 70 osób dotarło na zajęcia Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy. Pierwszy wykład poprowadził Michał Karnawalski SJ (doktorant studiów biblijnych, wykładowca języka hebrajskiego). Przedstawił Drugą Księgę Samuela oraz omówił scenę rozmowy Saula z wróżką. Po krótkiej przerwie Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny) odpowiedział na pytanie "Dlaczego chrześcijanie nie wierzą we wróżby?" Kolejne spotkanie Akademii Biblijnej w Warszawie odbędzie się 15 stycznia 2017.

W spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni uczestniczyło 47 osób. Poruszyliśmy następujące tematy: "Być solą i światłem", "Pierwsze słowa Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz, który jesteś w niebie" oraz "Biblijna kuchnia". Wykłady prowadzili: pastor Zbigniew Niemasik, ojciec Wojciech Żmudziński Sj i pani Małgorzata Rompca. Kolejne spotkanie w Gdyni dnia 14 stycznia 2017.

W Gdyni, 7 grudnia o godz. 18.00, Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe zorganizowało w Zespole Szkół Jezuitów kolejne spotkanie z cyklu "Wykłady o wychowaniu" zatytułowane "Rodzic i dziecko w świecie mediów i Internetu" Prowadził je Karol Wyszyński  - wykładowca „YouTube w komunikacji marki” na Uniwersytecie Warszawskim, prelegent konferencji Tato.net, twórca kampanii "Wierność jest sexy".

Czytaj więcej...

W Przedszkolu Sióstr Bernardynek w Łodzi odbyło się krótkie szkolenie zatytułowane "Pismo święte jako źródło inspiracji wychowawcy". Siostry i osoby świeckie pracujące w trzech łódzkich katolickich przedszkolach zapoznały się między innymi z wybranymi metodami wizualizacji w katechezie oraz z narzędziem rozwoju osobistego wychowawcy. Ponadto miały okazję na refleksję nad wychowaniem dzieci w duchu Ewangelii, a nie poprzez powoływanie się na nakazy Bożego Prawa.

Weekendowy kurs zatytułowany "Biblijne święta i tańce żydowskie" zakończył się wykładem omawiającym Dzień Pojednania, Święto Świateł i Pięćdziesiątnicę oraz krótką pracą warsztatową, podczas której uczestnicy planowali wzbogacenie chrześcijańskich świąt o elementy tradycji żydowskiej. W dniu wczorajszym Piotr Pieczątkiewicz, Małgorzata Rompca i Wojciech Żmudziński SJ opowiadali o Purim, o obchodach Paschy żydowskiej i nakazie cieszenia się przed Panem z Księgi Powtórzonego Prawa. Sobotni wieczór poświęciliśmy na inscenizację Szabatu (na zdjęciu).

 

Czytaj więcej...

Wczoraj w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny przy Parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat "Jak radzić sobie z kłopotliwym rodzicem". Poprowadziła ją Joanna Ślusarska - psycholog, trener Centrum Arrupe. Natomiast dzisiaj rozpoczął się w Warszawie kolejny kurs o biblijnych świętach z nauką żydowskich tańców. W pierwszym dniu zajęcia prowadziła animatorka tańca Alicja Stark, a uczestników wprowadził w temat świętowania Wojciech Żmudziński SJ.

Czytaj więcej...

Dnia 17 listopada 2016 w Białymstoku, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej, odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać wykładu Wojciecha Żmudzińskiego SJ na temat "Mało znane przykazanie: będziesz radował się przed Panem" oraz wysłuchać koncertu utalentowanych muzyków różnych generacji.

W spotkaniach w ramach Programu Akademia Biblijna w Gdyni i w Warszawie uczestniczyło ponad 100 osób. Mówiliśmy o proroku Sofoniaszu, o biblijnym lekarstwie na zazdrość i nienawiść oraz o obrzędach pogrzebowych za czasów Jezusa. Kolejne spotkania w połowie grudnia.