Wiadomości

Wojciech Żmudziński SJ odwiedził dzisiaj Salezjańską Szkołę Podstawową w Zagrzebiu (na zdjęciu), którą kieruje dyr. Karmela Tomasevic, uczestniczka Christian Educational Leadership Program realizowanego od zeszłego roku w Warszawie Falenicy. Po południu nauczyciele zapoznali się z formacyjnym podejściem do fundraisingu oraz przygotowywali się do jutrzejszych zajęć warsztatowych mających na celu zaplanowanie rozwoju szkoły na najbliższe lata.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe oraz Zespół Szkół Jezuitów zorganizowały dla rodziców, opiekunów i wychowawców kolejne spotkanie z cyklu "Wykłady o wychowaniu". Tematem były "układy i układziki w życiu rodzinnym”. Wykładu Marka Rosłonia SJ (psychoterapeuty rodzin pracującego w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni) wysłuchało 75 osób.

Czytaj więcej...

W Publicznym Katolickim Liceum i Gimnazjum w Łazach koło Warszawy nauczyciele spotkali się na popołudniowej Radzie Pedagogicznej, by poświęcić czas tematowi etyki w pracy nauczyciela. W zajęciach prowadzonych przez Wojciecha Żmudzińskiego SJ wzięło udział 24 nauczycieli. Po przeanalizowaniu kodeksów etycznych i wprowadzeniu w etykę troski oraz po skonfrontowaniu osobistych doświadczeń z badaniami naukowców, uczestnicy Rady pracowali w grupach nad sytuacjami, w których czują się nie komfortowo.

Podczas obchodów 25-lecia salezjańskiego Gimnazjum Szeptyckich, które miały miejsce 28 stycznia 2017 w Lwowskim Teatrze Dramatycznym, dyrektor Centrum Arrupe przekazał dyrektorowi szkoły, ojcu Olehowi Lendiukowi, dyplom gratulacyjny oraz statuetkę klucza, która przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym we współpracę z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Ten klucz podkreśla symbolicznie, że w centrum wychowania jest uczeń, a nauczyciel powinien posiadać klucz do uczniowskiego serca i używać go jak najczęściej.

Czytaj więcej...

Podczas konferencji na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie występowali goście ze Słowacji i Polski. Wojciech Żmudziński SJ mówił o misji szkoły katolickiej w kontekście dokumentów Kościoła koncentrując się na wolności szkół katolickich w tworzeniu własnych struktur i programów oraz na wychowaniu uczniów do dokonywania mądrych wyborów i szukania dobra we wszystkim. Poruszające słowa zaadresowali do zebranych Jego Ekscelencja Swiatosław Szewczuk (arcybiskup większy kijowsko-halicki, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego) oraz Jego Ekscelencja Claudio Gugerotti (arcybiskup, nuncjusz apostolski na Ukrainie).

Czytaj więcej...

We Lwowie na ul. Okunevskoho w Centralnej Miejskiej Bibliotece dla Dzieci, Marta Piernikowska poprowadziła zajęcia dla czterdziestoosobowej grupy nauczycieli z różnych szkół. Tematem były mediacje rówieśnicze według metody wypracowanej przez Education Peace Foundation z Florydy. Zajęcia były częścią projektu realizowanego na Ukrainie przez SChDW z funduszy Episkopatu USA.

Naszej trenerce, Marcie Piernikowskiej-Hewelt, udało się opanować prawie 40 osobową grupę nauczycieli i zaangażować wszystkich w ćwiczenia warsztatowe wprowadzające w zagadnienie mediacji rówieśniczej. Uczestnicy poznali metody, które będa mogli wprowadzić we własnych klasach. Natomiast Wojciech Żmudziński SJ poprowadzil dyskusję na temat korupcji w szkolnictwie. To już kolejne zajęcia, jakie trenerzy Centrum Arrupe prowadzą w Tarnopolu na Ukrainie dla nauczycieli szkół katolickich. Obecne szkolenie zostało sfinansowane przez Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez SChDW.

Trenerzy Centrum Arrupe, Marta Piernikowska i Wojciech Żmudziński SJ uczestniczyli w premierowym pokazie filmu promującego Szkołę Świętej Zofii we Lwowie. Na tę okazję nauczyciele i uczniowie przygotowali spektakl Bożonarodzeniowy, na który zaproszeni byli rodzice i przyjaciele szkoły. Realizacja filmu została sfinansowana przez Episkopat USA w ramach projektu promocji szkół katolickich realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

We Lwowie Wojciech Żmudziński SJ spotkał się z księżmi odpowiedzialnymi w szkołach katolickich za formację duchową. Podzielił sie doświadczeniem szkół jezuickich w prowadzeniu rekolekcji dla uczniów oraz przedstawił metody, które mogą uatrakcyjnić religijne propozycje kapelana i nauczyciela etyki chrześcijańskiej. W spotkaniu, które odbyło się w seminarium duchownym we Lwowie, liczącym ponad 200 seminarzystów, uczestniczyło kilkunastu księży. Głos zabrali także ojcowie Pietro Majba i Taras Karwackij.

W Botnikach, w obwodzie lwowskim, prowadziliśmy zajęcia dla 39 nauczycieli szkół katolickich. Pracowaliśmy w dworku, który należał kiedyś do majątku Zamoyskich, a dzisiaj jest schronieniem dla osieroconych chłopców. Nauczyciele zapoznanli się ze skutecznymi metodami wprowadzania w szkole dyscypliny i dyskutowali w grupach nad sposobami przeciwdziałania korupcji oraz metodami wychowania do uczciwości. W godzinach popołudniowych powróciliśmy do Lwowa.

Czytaj więcej...