Wiadomości

W Publicznym Katolickim Liceum i Gimnazjum w Łazach koło Warszawy nauczyciele spotkali się na popołudniowej Radzie Pedagogicznej, by poświęcić czas tematowi etyki w pracy nauczyciela. W zajęciach prowadzonych przez Wojciecha Żmudzińskiego SJ wzięło udział 24 nauczycieli. Po przeanalizowaniu kodeksów etycznych i wprowadzeniu w etykę troski oraz po skonfrontowaniu osobistych doświadczeń z badaniami naukowców, uczestnicy Rady pracowali w grupach nad sytuacjami, w których czują się nie komfortowo.

Podczas obchodów 25-lecia salezjańskiego Gimnazjum Szeptyckich, które miały miejsce 28 stycznia 2017 w Lwowskim Teatrze Dramatycznym, dyrektor Centrum Arrupe przekazał dyrektorowi szkoły, ojcu Olehowi Lendiukowi, dyplom gratulacyjny oraz statuetkę klucza, która przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym we współpracę z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Ten klucz podkreśla symbolicznie, że w centrum wychowania jest uczeń, a nauczyciel powinien posiadać klucz do uczniowskiego serca i używać go jak najczęściej.

Czytaj więcej...

Podczas konferencji na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie występowali goście ze Słowacji i Polski. Wojciech Żmudziński SJ mówił o misji szkoły katolickiej w kontekście dokumentów Kościoła koncentrując się na wolności szkół katolickich w tworzeniu własnych struktur i programów oraz na wychowaniu uczniów do dokonywania mądrych wyborów i szukania dobra we wszystkim. Poruszające słowa zaadresowali do zebranych Jego Ekscelencja Swiatosław Szewczuk (arcybiskup większy kijowsko-halicki, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego) oraz Jego Ekscelencja Claudio Gugerotti (arcybiskup, nuncjusz apostolski na Ukrainie).

Czytaj więcej...

We Lwowie na ul. Okunevskoho w Centralnej Miejskiej Bibliotece dla Dzieci, Marta Piernikowska poprowadziła zajęcia dla czterdziestoosobowej grupy nauczycieli z różnych szkół. Tematem były mediacje rówieśnicze według metody wypracowanej przez Education Peace Foundation z Florydy. Zajęcia były częścią projektu realizowanego na Ukrainie przez SChDW z funduszy Episkopatu USA.

Naszej trenerce, Marcie Piernikowskiej-Hewelt, udało się opanować prawie 40 osobową grupę nauczycieli i zaangażować wszystkich w ćwiczenia warsztatowe wprowadzające w zagadnienie mediacji rówieśniczej. Uczestnicy poznali metody, które będa mogli wprowadzić we własnych klasach. Natomiast Wojciech Żmudziński SJ poprowadzil dyskusję na temat korupcji w szkolnictwie. To już kolejne zajęcia, jakie trenerzy Centrum Arrupe prowadzą w Tarnopolu na Ukrainie dla nauczycieli szkół katolickich. Obecne szkolenie zostało sfinansowane przez Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez SChDW.

Trenerzy Centrum Arrupe, Marta Piernikowska i Wojciech Żmudziński SJ uczestniczyli w premierowym pokazie filmu promującego Szkołę Świętej Zofii we Lwowie. Na tę okazję nauczyciele i uczniowie przygotowali spektakl Bożonarodzeniowy, na który zaproszeni byli rodzice i przyjaciele szkoły. Realizacja filmu została sfinansowana przez Episkopat USA w ramach projektu promocji szkół katolickich realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

We Lwowie Wojciech Żmudziński SJ spotkał się z księżmi odpowiedzialnymi w szkołach katolickich za formację duchową. Podzielił sie doświadczeniem szkół jezuickich w prowadzeniu rekolekcji dla uczniów oraz przedstawił metody, które mogą uatrakcyjnić religijne propozycje kapelana i nauczyciela etyki chrześcijańskiej. W spotkaniu, które odbyło się w seminarium duchownym we Lwowie, liczącym ponad 200 seminarzystów, uczestniczyło kilkunastu księży. Głos zabrali także ojcowie Pietro Majba i Taras Karwackij.

W Botnikach, w obwodzie lwowskim, prowadziliśmy zajęcia dla 39 nauczycieli szkół katolickich. Pracowaliśmy w dworku, który należał kiedyś do majątku Zamoyskich, a dzisiaj jest schronieniem dla osieroconych chłopców. Nauczyciele zapoznanli się ze skutecznymi metodami wprowadzania w szkole dyscypliny i dyskutowali w grupach nad sposobami przeciwdziałania korupcji oraz metodami wychowania do uczciwości. W godzinach popołudniowych powróciliśmy do Lwowa.

Czytaj więcej...

Do studentów kierunków nauczycielskich mówili dziś w Ivano Frankivsku Zbigniew Kruszewski i Wojciech Żmudziński SJ. Zapoznali około 50 przyszłych nauczycieli z zasadami wprowadzania efektywnej dyscypliny wśród uczniów oraz z dynamiką ignacjańskiego modelu pedagogii. Program realizowany w ramach projektu finansowanego przez Episkopat USA zawierał treści dotyczące przygotowywania uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami wspólczesnego świata oraz metody, które pozwolą przyszłym nauczycielom rozwiazywać problemy wychowawcze.

W budynku seminarium duchownego w Ivano Frankivsku na Ukrainie odbyły się zajęcia dla nauczycieli przybyłych z różnych części regionu. Wojciech Żmudziński SJ pracował nad tematem korupcji w edukacji, a Zbigniew Kruszewski zaprezentował skuteczne metody egzekwowania w szkole dyscypliny. Mimo dużej liczby uczestników (50 osób) udało się także wprowadzić w zajęcia elementy warsztatowe.