Wiadomości

Wydaliśmy mapę Palestyny w formacie A-2, foliowaną, składaną na cztery, wykonaną na bazie mapy z 1856 roku i uaktualnioną w konsultacji z archeologami. To niezbędna pomoc do studiowania Pisma Świętego, przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Nazwy naniesione na mapę odpowiadają nazwom występującym w tekście Biblii Tysiąclecia i wszystkie perykopy, w których występują można znależć poprzez dostępne wyszukiwarki. Dziękujemy Fundacji Loyola za finansowe wsparcie oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie tej cennej pomocy dydaktycznej. Mapę można zamówić poprzez nasz sklepik internetowy, lub zakupić podczas zajęć Akademii Biblijnej. 

Czytaj więcej...

Gdy stworzone w Polsce przed dwudziestu laty jezuickie Centrum Arrupe rozpoczynało swoją działalność szkoleniową, nikt nie spodziewał się, że zasięg tej działalności będzie obejmował kilkanaście krajów Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, a nawet Azji. Zakończył się wczoraj w Warszawie Falenicy kolejny międzynarodowy kurs dla 28 dyrektorów szkół katolickich z Ukrainy, Albanii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Syrii i Czech. Dwutygodniowe zajęcia trwały od 8 lipca i były kolejnym etapem formacji zawodowej zainicjowanej latem zeszłego roku.

 
Czytaj więcej...

Po wczorajszej, uroczystej kolacji, wróciliśmy do pracy pod kierunkiem Macieja Wiśniewskiego (na zdjęciu), który pomógł uczestnikom programu CELP zrozumieć dynamikę rozwoju lidera. Nawiązywał do pomysłów Johna Maxwella oraz do własnego doświadczenia w zarządzaniu i w doradztwie z zakresu kierowania ludźmi. Na wieczór przewidzieliśmy ewaluację ostatniego tygodnia kursu oraz wspólne planowanie dalszej współpracy w rozwoju katolickich szkół w Albanii, Chorwacji, Czechach, Syrii oraz na Ukrainie i na Węgrzech. 

W przedostatni dzień kursu realizowanego w ramach Christian Educational Leadership Program Eric Bloemkolk (na zdjęciu) z Soft Tulip Foundation pracował z uczestnikami nad zagadnieniem rzecznictwa w edukacji. Holenderski lobbysta z doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych działających na terenie Europy Wschodniej zaproponował pracę w grupach, podczas której powstały imponujące plany wywierania nacisku na ośrodki decyzyjne w wielu krajach. 

Czytaj więcej...

We środę uczestnicy programu CELP ćwiczyli metody zbierania danych z obserwacji lekcji oraz zapoznawali się z praktycznymi aspektami organizacji warsztatów szkoleniowych. Był także czas, by zaplanować szkolenia dla nauczycieli w Albanii (Child Protection), na Ukrainie (Mediation in schools), na Węgrzech (Spiritual Development of Teachers) oraz innych działań formacyjnych. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu). 

"Child protection" to temat kolejnego dnia międzynarodowego szkolenia dyrektorów szkół w ramach projektu CELP. Ojciec Adam Żak SJ (na zdjęciu) wprowadził uczestników w zagadnienie nadurzyć seksualnych wobec nieletnich oraz pracował z nimi nad konkretnymi przypadkami. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań profilaktycznych w szkołach oraz pełnej przejrzystości i zdeterminowania w chronieniu dzieci przed molestowaniem i innymi przestępstwami na tle seksualnym. 

Uczestnicy programu CELP zapoznali się dzisiaj z różnymi rodzajami i technikami mediacji, jako narzędziami radzenia sobie w konfliktach. Prowadząca zajęcia, Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) przedstawiła praktyczne zastosowanie mediacji w konfliktach między nauczycielami, a także między nuczycielami a rodzicami uczniów. Zachęciła do wprowadzania w szkołach mediacji rówieśniczej, w której sami uczniowie stają się mediatorami w konfliktach między ich kolegami i koleżankami. 

Tematem przedpołudniowych zajęć podczas międzynarodowego kursu dla dyrektorów szkół była drama (role play in education). Po obiedzie uczestnicy mieli czas na ewaluację pierwszego tygodnia kursu oraz na zapoznanie się z bibliografią dotyczącą XX-wiecznych trendów w filozofii edukacji. Jutro dzień wolny i wspólny wyjazd do Wilanowa. 

W dniu dzisiejszym dotarł także najnowszy numer kwartalnika "Być dla innych". Wkrótce roześlemy go prenumeratorom.

Po przedpołudniowej sesji dotyczącej biblijnych podstaw wychowania i zarządzania, albańscy uczestnicy kursu dla dyrektorów szkół zorganizowali pogodny wieczór. Opowiedzeli o kulturze swojego kraju, nauczyli albańskich pieśni i tańców. Bawiliśmy się i ucztowaliśmy częstowani albańskimi smakołykami. Nie zabrakło także tradycyjnej rakiji. Jutrzejszy dzień poświęcony będzie dramie w chrześcijańskim wychowaniu i najnowszym trendom w filozofii edukacji. Na zdjęciu dyrektor Centrum Arrupe wraz z jedną z uczestniczek kursu. 

We środę, od śniadania do kolacji, uczestnicy kursu dla dyrektorów szkół katolickich poznawali metody pracy z uczniami, które pomagają przezwyciężyć uprzedzenia i przełamać stereotypy. Zajęcia prowadziła Katarzyna Artemiuk, pedagog i trener międzykulturowy. Wieczorem gościliśmy Jacka Michałowskiego, byłego szefa Kancelarii Pezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który mówił o kryzysie demokracji i o wyzwaniach, jakie stoją przed szkołą w dobie populizmów i nacjonalizmów.