Wiadomości

W Gdyni zakończył się dzisiaj pobyt ukraińskich uczniów, a we Lwowie dwudziestu dyrektorów ukraińskich szkół wzięło udział w jednodniowej sesji zatytułowanej "Wychowawcza misja szkoły". Podczas wykładów i dzielenia się swoim doświadczeniem doskonalili umiejętności w zarządzaniu placówką edukacyjną oraz zapoznawali się z różnymi formami wewnętrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ponadto dowiedzieli się jak można wychowywać uczniów do poszanowania wartości chrześcijańskich poprzez kształtowanie klimatu szkoły. 

W Akademii Ignatianum odbył się wykład zamknięty dla pracowników dydaktycznych poświęcony pedagogii ignacjańskiej, a w szczególności dynamice doświadczenia, refleksji i działania w procesie studiów filozoficznych. Studia to doświadczenie, które poprzez pogłębioną refleksję i smakowanie treści, prowadzi do sformułowania osobistego credo i przygotowuje do ważnych życiowych decyzji. Prezentację Wojciecha Żmudzińskiego SJ wysłuchało około 20 profesorów krakowskiej uczelni. 

Młodzież z Polski i Ukrainy wzięła wczoraj udział w warsztatach ceramicznych. Dzisiaj uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany odwiedzili między innymi Muzeum Emigracji w Gdyni. Jutro udadzą się do Gdańska, by wziąć udział w grze miejskiej oraz poznać historię ruchu Solidarność. Natomiast ekipa Centrum Arrupe z Warszawy uda się do Lwowa, by poprowadzić szkolenie dla dyrektorów szkół i nauczycieli. 

Czytaj więcej...

Dzisiaj polskie rodziny uczniów z gdyńskiego Zespołu Szkół Jezuitów goszczą w swoich domach koleżanki i kolegów z Salezjańskiego Gimnazjum we Lwowie. Pogoda nie jest najpiękniejsza, ale morze robi zawsze wrażenie. Jutro rozpoczynają się wspólne zajęcia. Dziękujemy naszym darczyńcom, a szczególnie Episkopatowi USA, który wspiera nasze działania promujące współpracę szkół katolickich i wartości rodzinne.

Czytaj więcej...

W kolejnym spotkaniu biblijnym w Warszawie Falenicy uczestniczyło 47 osób. Pastor Zbigniew Niemasik kontynuował komentowanie Listu do Kolosan, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ przybliżył sylwetkę Adama i Noego. Następne spotkanie w Warszawie zaplanowaliśmy na 19 listopada 2017 jak zwykle o godz. 16:30. Będziemy gościli ojca Ryszarda Wtorka SJ, który powie, co Biblia mówi o islamie. Natomiast ojciec Wojciech Żmudziński SJ przedstawi sylwetkę Józefa Egipskiego jako mistrza planowania. 

Przyjechała dzisiaj do Gdyni kilkunastoosobowa grupa uczniów z katolickiej szkoły z Ukrainy. Od poniedziałku, wraz z uczniamu z gdyńskiego Zespołu Szkół Jezuitów, wezmą oni udział w zajęciach mających na celu poznanie wspólnej kultury i tradycji oraz wymianę doświadczeń uczenia się w katolickiej szkole. Opiekunowie zorganizują różnego rodzaju warsztaty i wspólne wyprawy, podczas których uczniowie będą odkrywali wspólne pasje i rozmawiali o cenionych przez nich wartościach. Wymiana uczniów pomiędzy szkołami, których nauczyciele szkoleni są od lat przez Centrum Arrupe, jest częścią projektu dofinansowanego przez Episkopat USA. Na zdjęciu: dziewczęta planują kolejny dzień. 

Czytaj więcej...

Podczas dzisiejszego spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni pastor Zbigniew Niemasik komentował kolejny fragment Listu do Kolosan, pastor Robert Miksa przybliżył fragment z Ewangelii Jana (8,1-1), a pani Małgorzata Rompca mówiła o miejscach spotkań pierwszych chrześcijan. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób. Tego samego dnia odbyła się w Warszawie dyskusja panelowa na temat "Czy jest możliwy Asyż w naszych parafiach?" O dialogu międzyreligijnym dyskutowali pan prof. Maria Krzysztof Byrski, pani prof. Aeta Gawkowska, pani dr Marta Zimniak-Hałajko i ojciec Wojciech Żmudziński SJ.

W portowym mieście Durres w Albanii odbyło się trzydniowe szkolenie dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych prowadzonych przez Kościół katolicki. Tematem był fundraising, zarządzanie finansami oraz ochrona dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Zajęcia prowadzili: Zamira Dema Muca, Wojciech Żmudziński Sj i Adam Żak SJ. Szkolenie jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oraz Centrum Arrupe finansowanego przez Episkopat USA. 

W trzydniowej sesji biblijnej uczestniczyło 39 księży oraz dwie siostry zakonne. Pierwszy dzień był poświęcony misji proroków oraz analizie retorycznej tekstów biblijnych. Kolejne dni upłynęły na refleksji nad Bożym Przymierzem i modlitwą „Ojcze nasz”, a także nad radością chrześcijańską opisaną w Pierwszym Liście Jana. Prowadzący sesję, Zbigniew Niemasik (na zdjęciu) i Wojciech Żmudziński SJ, zaprezentowali również niektóre sylwetki liderów ze Starego Testamentu: Abrahama, Dawida, Abigail i Samsona. Sesja była dofinansowana przez USCCB.

Czytaj więcej...

W spotkaniu Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy uczestniczyło 55 osób. Tematem wykładu ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ była posługa jednania w Starym i Nowym Testamencie, a w szczególności zadanie jednania człowieka z człowiekiem jako zamysł Boga i najważniejsza misja ucznia Chrystusa. Omawiając List do Kolosan pastor Zbigniem Niemasik mówił o miłości, która wyraża się w uczynkach i chrześcijańskiej nadziei, która jest pewnością zbawienia. Kolejne spotkanie w Warszawie już 22 października 2017.