Wiadomości

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego "Zmieniać świat na nieswojej ziemi", w którym wystąpiła nasza współpracowniczka Marina Hulia, jedna z prowadzących szkolenie "Sytuacje konfliktowe w szkole". Film opowiada o nieformalnej szkole, jaką stworzyła na dworcu w Brześciu dla dzieci uchodźców z Czeczenii. Dzieci szyją lalki, by podarować je afrykańskim dzieciom z miejscowości, która gościła kiedyś uchodźców z Polski. Film porusza do głębi. Kliknij na "czytaj więcej".

Czytaj więcej...

Podczas spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy, na które przybyło 70 osób, o. Ryszard Wtorek SJ zaprezentował fragmenty Biblii, które mówią o ismaelitach - protoplastach dzisiejszych plemion arabskich. Wskazał na błogosławieństwo, jakiego Bóg udzielił potomkom Ismaela oraz na proroctwo zapowiadające, że będą oni utrapieniem dla wszystkich, będą walczyli przeciwko wszystkim narodom i pomiędzy sobą. Drugim tematem spotkania była ewangeliczna opowieść o "Bogatym młodzieńcu", której interpretację przedstawił o. Wojciech Żmudziński SJ. Kolejne spotkanie w styczniu.

Odbyła się w Warszawie kolejna edycja sesji zatytułowanej "Sytuacje konfliktowe w szkole". Szkolenie adresowane było do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności oraz przećwiczyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Prowadzący zajęcia (Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska-Hewelt i Marina Hulia) odpowiedzieli m.in. na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? Za tydzień powtórzymy szkolenie w Gdyni. 

Na kolejne spotkanie w Gdyni, zorganizowane w ramach programu Akademii Biblijnej, przyszło 50 osób. Poruszyliśmy następujące tematy: "Umiejętności biblijnych liderów: Adam i Noe" (Wojciech Żmudziński SJ), "Żywy chrześcijanin według Listu do Kolosan" (Zbigniew Niemasik) oraz "Symbolika w malarstwie katakumbowym" (Małgorzata Rompca). Juto spotkanie w Warszawie, a potem dopiero po Nowym Roku. Zobacz plan spotkań na stronie akademiabiblijna.pl (na zdjęciu: Małgorzata Rompca).

 

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zaprosiło Marię Olszewską i Wojciecha Żmudzińskiego SJ do współpracy w dwóch 4-dniowych szkoleniach zatytułowanych "Finance Management and Fundraising" zaadresowanych do biskupów oraz osób odpowiedzialnych za finanse w kuriach biskupich i zgromadzeniach zakonnych z krajów byłego bloku sowieckiego. Głównym organizatorem szkolenia był Episkopat Stanów Zjednoczonych, który sfinansował całe przedsięwzięcie. Na zdjęciu Maria Olszewska podczas zajęć z jedną z grup.

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zorganizowało jednodniową sesję dla przedsiębiorców pod tytułem "Jak być bogatym". Uczestnicy poznali znaczenie przypowieści o bogatym młodzieńcu i niesprawiedliwym zarządcy oraz dowiedzieli się czym tak naprawdę jest dziesięcina. Pogłębili także kwestie etyczne dotyczące zarządzania pieniędzmi. Na zdjęciu jeden z prelegentów, etyk biznesu, Artur Filipowicz SJ.

W Warszawie na zebraniu roboczym przedstawicieli kilku organizacji należących do Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (w tym Centrum Arrupe) przedyskutowano plusy i minusy różnorodności kulturowej w programie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz podjęto inicjatywy mające wpłynąć pozytywnie na rozwój Stowarzyszenia. Na kolejnym zebraniu, w nieco szerszym gronie, spotkamy się w dniach 15-16 grudnia 2017, by zająć się nowymi możliwościami pozyskiwania funduszy.

W Warszawie Falenicy spotkało się ponad 40 trenerów i przyjaciół Centrum Arrupe. Minęło 20 lat od czasu pierwszej rejestracji naszej placówki i wciąż podejmujemy nowe wyzwania związane nie tylko z doskonaleniem nauczycieli. Podczas spotkania zmierzyliśmy się z najnowszymi narzędziami, dzięki którym dotrzemy do szerszej grupy odbiorców. Wśród honorowych gości spotkania był profesor Bogdan Chazan oraz Artur Żmijewski (na zdjęciu), którzy przypomnieli nam, co znaczy "być dla innych", mówili o kulturze dobroczynności i konieczności uwrażliwiania młodego pokolenia na potrzeby ludzi ubogich. 

Czytaj więcej...

Dyrektor Centrum Arrupe odwiedził Katolicką Szkołę "Wiara, nadzieja, miłość", jaka powstaje w Drohobyczu. Dzieci z Zerówki już przygotowują się do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie. Do września 2018 roku zostanie oddany do użytku nowy budynek, a twórca szkoły ojciec Ivan Hnativ ma nadzieję, że z czasem powstanie także internat. Szkoła wspierana jest finansowo przez dobroczyńców z Ukrainy i z Polski, w tym przez przyjaciół Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Na zdjęciu zajęcia, na których dzieci dowiadują się, skąd bierze się chleb i jak powstaje. 

Czytaj więcej...

W dniach 28-29 października 2017 odbyło się we Lwowie szkolenie dla nauczycieli z ukraińskich szkół publicznych i katolickich. Uczestnicy zapoznali się z chrześcijańską wizją edukacji oraz z kluczową rolą zwerbalizowanej i spisanej osobistej filozofii wychowania. Zostali także zachęceni do wypracowania własnego stylu nauczania i wprowadzania w zajęcia z uczniami metod pracy nastawionych na refleksję i rozwój umiejętności społecznych. Prowadzący zajęcia Wojciech Żmudziński SJ przedstawił również dynamikę modelu pedagogii nastawioną na integralny rozwój ucznia oraz podkreślił, że nauczyciel potrzebuje dziś całościowej formacji, a nie tylko pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. W zajęciach uczestniczyło 28 nauczycieli.