Wiadomości

Zakończyliśmy planowanie działań skierowanych do zastępców dyrektorów szkół oraz metodyków pracujących na Wschodzie Ukrainy. W czerwcu 2018 roku odbędzie się w Kramatorsku i Lisiczańsku Międzynarodowe Forum o Nowym Modelu Szkoły, po którym kilka szkół otrzyma merytoryczne wsparcie we wdrażaniu zmian. Planujemy, że w obu Forach weźmie udział ponad 100 osób. Następnego roku zorganizujemy w Kijowie 10-dniową "letnią szkołę" dla przedstawicieli najbardziej zainteresowanych szkół. Na zdjęciu: uczestnicy narady przygotowującej projekt. 

Czytaj więcej...

Ekipa Centrum Arrupe przebywająca na Ukrainie otrzymała z Biura w Warszawie bardzo sympatyczne zdjęcie z okazji św. Mikołaja. W tym ostatnim w tym roku kalendarzowym wyjeździe zagranicznym bierze udział Elżbieta Kowalik, Wojciech Żmudziński SJ i Julia Drozda.  

We Lwowie rozpoczęło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli Centrum Arrupe i Komisji ds. Oświaty i Wychowania Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Celem spotkania jest zaplanowanie wspólnego projektu formacji nauczycieli ze szkół ze Wschodniej Ukrainy. Podjęto dziś decyzję o zorganizowaniu Międzynarodowego Forum o Nowym Modelu Szkoły, które odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Kramatorsku i Lisiczańsku. Będzie to przygotowanie do kilkuletniego projektu wspierania szkół w tamtym rejonie. Jutro ciąg dalszy narady.

Czytaj więcej...

Kolejna szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela" odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej STO w Warszawie Rembertowie. Uczestnicy wspominali swoich ulubionych nauczycieli sprzed lat oraz pracowali nad sytuacjami, w których czują się niekomfortowo. Zajmowali się także dylematem moralnym pana Petersona i teorią rozwoju oceny moralnej Lawrence'a Kohlberga. Poruszony został temat kształtowania klimatu szkoły i wypracowania własnego pedagogicznego credo. Prowadzący zajęcia, Wojciech Żmudziński SJ, przeciwstawił etyce normatywnej - etykę troski. 

Nauczycielki z przedszkoli katolickich wzięły udział w szkoleniu "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela", które odbyło się w Łodzi w Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzonym przez Siostry Bernardynki. O konieczności spisania swojego edukacyjnego credo oraz tworzenia kultury i klimatu placówki wychowawczej mówił Wojciech Żmudziński SJ. Nie wystarczy poznawać nowe metody i pogłębiać wiedzę pedagogiczną, by być dobrym i cenionym wychowawcą. Potrzebna jest całościowa formacja. 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi Wojciech Żmudziński SJ poprowadził szkoleniową Radę Pedagogiczną prezentując nauczycielom Teorię Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Zapoznał ich także z metodami nauczania skierowanymi do wzrokowców oraz zaprosił do pracy nad trudnymi sytuacjami jako wyzwaniami i okazjami. W zajęciach uczestniczyło 29 nauczycieli. 

 

Sekretarz Generalny Catholic Biblical Federation przesłał do Centrum Arrupe informację, że Zarząd Fedaracji podjął na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2017 roku decyzję o przyjęciu Centrum Arrupe w poczet organizacji zrzeszonych w Catholic Biblical Federation. Świętowali będziemy to wydarzenie podczas zajęć Akademii Biblijnej w styczniu 2018.

Czytaj więcej...

Podczas weekendowego spotkania Szkoły Animatora zorganizowanego w Warszawie Falenicy przez Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej Wojciech Żmudziński SJ mówił o Szawle i jego rozumieniu Słowa Bożego przed i po nawróceniu. Przedstawił wiarę Pawła jako rezultat osobistego doświadczenia Bożej miłości, wiarę opartą nie na nakazach i zakazach, lecz na wdzięczności Bogu za ocalenie. 

Odbyło się w Gdyni szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych zatytułowane "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły je mediatorki i pedagożki: Katarzyna Stryjek i Marta Piernikowska-Hewelt oraz Marina Hulia (opiekunka czeczeńskich dzieci z dworca w Brześciu na Białorusi). Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności. Dowiedzieli się jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? 

Czytaj więcej...

Ponad 30 dyrektorów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wzięło udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym w Dworze Wapowce koło Przemyśla. Uczestnicy zapoznali się między innymi z różnymi modelami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz przećwiczyli efektywny sposób prowadzenia zebrań decyzyjnych. Zostali także zachęceni do stworzenia i spisania swojej osobistej filozofii wychowania oraz rewizji misji szkoły.