Wiadomości

Nauczyciele z Tomska kontynuują swoją wizytę studyjną w Polsce. Po drugim dniu szkolenia w Centrum Medialnym WAM w Krakowie przyszedł czas na wyprawę do kolejnych szkół prowadzonych przez jezuitów. W piątek nasi goście odwiedzili Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu (na zdjęciu) i już następnego dnia dotarli do Gdyni, gdzie w Zespole Szkół Jezuitów wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez Hannę Hetmańską i Bożenę Prątnicką-Olszewską oraz spotkają się z dyrekcją szkoły.

W Centrum Medialnym Wydawnictwa WAM w Krakowie nauczyciele z Tomska wzięli dziś udział w wykładach na temat ignacjańskiego modelu pedagogii. Dr Ewa Dybowska z Akademii Ignatianum wyjaśniła kim jest ignacjański wychowawca, a Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu wraz z tłumaczem) wprowadził uczestników w ignacjański model pedagogii i zaprezentował dokument "Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania". Podobnie jak w dniu wczorajszym dzień zakończył się wspólną refleksją nad przeżytym intensywnie dniem. Projekt finansowany jest przez Episkopat USA.

Czytaj więcej...

W poniedziałek przyleciało do nas z Tomska dziewięć nauczycielek (w tym Pani Dyrektor) z jedynej jezuickiej szkoły w Federacji Rosyjskiej oraz kandydatka na fundraiserkę, która weźmie udział w lipcowym szkoleniu w Warszawie. Towarzyszy im ojciec Wojciech Ziółek SJ, który pracuje już trzeci rok w Tomsku. We wtorek przed południem nasi goście spotkali się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Gimnazjum i Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie i wysłuchali pasjonujących relacji z pierwszych lat istnienia szkoły. Na zdjęciu nasi goście przed budynkiem szkoły i pomnikiem Staszka Kostki. 

Czytaj więcej...

W Gdańsku zakończyła się sesja szkoleniowa "Sytuacje konfliktowe w szkole". Była to już ostatnia sesja w tym temacie dofinansowana przez naszych darczyńców. Wzięło w niej udział 20 osób, a zajęcia prowadziły: Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) i Marina Hulia (wychowawczyni dzieci z dworca Brześć). Wprowadziły uczestników w metody pracy rozwijające umiejętności radzenia sobie w konfliktach interpersonalnych oraz mediacji. W Warszawie Falenicy Wojciech Żmudziński SJ zakończył dziś sesję biblijną "W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje". Uczestniczyło w niej 12 osób. Na kolejną sesję biblijną zapraszamy do Gdyni w październiku. Zatytułowana będzie "Miasta Apokalipsy".

Rozpoczęła się dzisiaj w Gdańsku sesja szkoleniowa dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Pierwsze zajęcia prowadziła Katarzyna Stryjek z Trójmiejskiego Centrum Mediacji. Bierze w nich udział 20 osób. W Gdyni Marina Hulia spotkała się z uczniami Liceum Jezuitów oraz poprowadziła otwarte spotkanie o pracy z dziećmi uchodźców. Natomiast w Warszawie Falenicy Wojciech Żmudziński SJ rozpoczął w dwunastoosobowej grupie uczestników weekendową refleksję pod tytułem "W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje" (na zdjęciu). 

Na spotkaniu Akademii Biblijnej w Warszawie pastor Zbigniew Niemasik (na zdjęciu) mówił między innymi o rzekomo słusznych wywodach, jakimi niektórzy nas zwodzą i powodują zamęt, o tym jak w naszym życiu powinien wyglądać ład, który nie zabija ducha i czym jest chodzenie w Chrystusie. Powiedział, że jeśli ktoś nie jest zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, to przynależność do Kościoła nic mu nie da. Nauki Pawła Apostoła o prostocie życia przedstwaił ojciec Wojciech Żmudziński SJ.

Jezus wychowuje zadając pytania, na które da się odpowiedzieć w pełni jedynie życiem - mówił Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu) na spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni. Pastor Zbigniew Niemasik, o którego imieninach pamiętali stali słuchacze wykładów biblijnych, komentował kolejny fragment Listu do Kolosan, a Małgorzata Rompca opowiedziała o małżeństwie i rodzinie w Starożytnym Izraelu. Kolejne spotkanie w Gdyni odbędzie się 21 kwietnia 2018.

O życzliwym obliczu muzułmanów i o tym, jak nauczać w szkole o islamie, mówili dzisiaj do katechetów Diecezji Kaliskiej Zygmunt Kwiatkowski SJ (misjonarz, który pracował na Bliskim Wschodzie przez 30 lat, na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe). W pięciogodzinnym spotkaniu wzięło udział 30 nauczycieli religii. Był czas na zajęcia w grupach i trudne pytania. Uczestnicy spotkania usłyszeli o tym, co mówi Biblia o islamie i jaką wiedzę o tej religii powinni posiadać uczniowie, by nie ulegali fragmentarycznym i często zniekształconym doniesieniom mass mediów. 

Czytaj więcej...

Podczas ostatniego dnia szkolenia "Kreatywność i porozumienie w szkole" Monika Ochendal pracuje z uczestnikami nad różnymi formami zajęć z młodzieżą rozwijającymi twórcze myślenie. Natomiast nauczyciele biorący udział w kursie "Sytuacje konfliktowe w szkole" wdrażają się w zasady mediacji rówieśniczej pod kierunkiem Katarzyny Stryjek. O swoich doświadczenianiach mediatorki opowiedziała także uczennica zaangażowana w proces mediacji. Na zdjęciu: trenerka Centrum Arrupe - Monika Ochendal.

Jak pięknie jest się różnić - mówiła na szkoleniu w Toruniu Marina Hulia (na zdjęciu) ilustrując swoją wypowiedź krótkimi filmami, zdjęciami i śpiewając piosenki, których uczy dzieci z Czeczenii. Zaprosiła uczestników do zajęć uwrażliwiających na los uchodźców i niejednemu wycisnęła łzy. W tym samym miejscu w Toruniu odbywają się weekendowe warsztaty dla nauczycieli z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II z Łodzi. Tematem jest kreatywność i porozumienie w szkole. Oba szkolenie potrwają do jutra, do obiadu.
Czytaj więcej...