Wiadomości

Uczestnicy programu CELP zapoznali się dzisiaj z różnymi rodzajami i technikami mediacji, jako narzędziami radzenia sobie w konfliktach. Prowadząca zajęcia, Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) przedstawiła praktyczne zastosowanie mediacji w konfliktach między nauczycielami, a także między nuczycielami a rodzicami uczniów. Zachęciła do wprowadzania w szkołach mediacji rówieśniczej, w której sami uczniowie stają się mediatorami w konfliktach między ich kolegami i koleżankami. 

Tematem przedpołudniowych zajęć podczas międzynarodowego kursu dla dyrektorów szkół była drama (role play in education). Po obiedzie uczestnicy mieli czas na ewaluację pierwszego tygodnia kursu oraz na zapoznanie się z bibliografią dotyczącą XX-wiecznych trendów w filozofii edukacji. Jutro dzień wolny i wspólny wyjazd do Wilanowa. 

W dniu dzisiejszym dotarł także najnowszy numer kwartalnika "Być dla innych". Wkrótce roześlemy go prenumeratorom.

Po przedpołudniowej sesji dotyczącej biblijnych podstaw wychowania i zarządzania, albańscy uczestnicy kursu dla dyrektorów szkół zorganizowali pogodny wieczór. Opowiedzeli o kulturze swojego kraju, nauczyli albańskich pieśni i tańców. Bawiliśmy się i ucztowaliśmy częstowani albańskimi smakołykami. Nie zabrakło także tradycyjnej rakiji. Jutrzejszy dzień poświęcony będzie dramie w chrześcijańskim wychowaniu i najnowszym trendom w filozofii edukacji. Na zdjęciu dyrektor Centrum Arrupe wraz z jedną z uczestniczek kursu. 

We środę, od śniadania do kolacji, uczestnicy kursu dla dyrektorów szkół katolickich poznawali metody pracy z uczniami, które pomagają przezwyciężyć uprzedzenia i przełamać stereotypy. Zajęcia prowadziła Katarzyna Artemiuk, pedagog i trener międzykulturowy. Wieczorem gościliśmy Jacka Michałowskiego, byłego szefa Kancelarii Pezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który mówił o kryzysie demokracji i o wyzwaniach, jakie stoją przed szkołą w dobie populizmów i nacjonalizmów.  

Podczas kolejnego dnia szkolenia dla dyrektorów szkół dr Ewa Dybowska (Ignatianum - Kraków) zaprezentowała sylwetkę ignacjańskiego wychowawcy oraz specyfikę jezuickiej edukacji. Natomiast Wojciech Żmudziński SJ podjął temat przygotowywania uczniów do bycia liderami w świecie, jakiego jeszcze nie ma. Podczas popołudniowej sesji Paweł Brożyniak SJ (dyrektor Gimnazjum Kostka - Kraków) podzielił się swoim doświadczeniem zakładania szkoły. 

W poniedziałek uczestnicy programu Christian Educational Leadership zapoznali się z czterema różnymi formami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (Clinical Supervision, Peer Coaching, Critical Friends, Study Groups) oraz przećwiczyli proces doskonalenia umiejętności metodą mikronauczania (microteaching). Poznali różne narzędzia pomocne przy zbieraniu danych z obserwacji lekcji oraz dyrektyne, współpracujące i nie dyrektywne podejścia do rozmowy poobserwacyjnej. 

W drugi dzień szkolenia dla dyrektorów szkół postanowiliśmy zresetować ich umysły pełne nierozwiązanych problemów i zaprosiliśmy ich na kajakowy spływ największą polską rzeką. Pogoda dopisała. Słońce wypalało stres. Wspaniali instruktorzy motywowali. Jutro zaczynamy pracę nad planowaniem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Zmęczone mięśnie i przewietrzone umysły ułatwią pracę prowadzącym dwutygodniowe zajęcia. 

W sobotę odbyło się w Warszawie Falenicy pierwsze spotkanie drugiej części rozpoczętego w zeszłym roku międzynarodowego szkolenia dla dyrektorów szkół z Albanii, Ukrainy, Węgier, Czech, Chorwacji i Syrii. Uczestnicy zaprezentowali zmiany, jakie w ostatnim czasie dokonały się w ich szkołach oraz podjęte w zeszłym roku inicjatywy rozwoju szkoły. Szkolenie potrwa do 22 lipca i finansowane jest przez Anonimową Fundację z Austrii oraz Episkopat USA. Uczestniczy w nim 28 osób.

Czytaj więcej...

W Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mysiadle k/Warszawy odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna poświęcona etyce i sumieniu w pracy nauczyciela. Prowadzący spotkanie, Wojciech Żmudziński SJ, nawiązując do kodeksów etycznych zajął się etyką mającą na celu troskę o relacje i stworzenie dobrego klimatu w szkole. Podjął temat edukacyjnego "credo" nauczyciela jako punktu odniesienia w dokonywaniu etycznych wyborów i podejmowaniu decyzji wychowawczych. Zapoznał również uczestników z teorią rozwoju oceny moralnej Lawrence'a Kohlberga. W spotkaniu wykładowo-warsztatowym wzięło udział 18 osób. 

W Kurii Diecezjalnej w Kaliszu Wojciech Żmudziński SJ poprowadził zajęcia dla grupy katechetów. Zaprezentował metody wizualizacji wydarzeń biblijnych na mapach i makietach, a także zaproponował proste i atrakcyjne sposoby przedstawiania, bardzo konkretnie i namacalnie, trudnych dla uczniów słów określających cechy i wartości. Uczestnicy mieli również okazję poznać formy prezentawania uczniom świąt i tradycji nawiązujących do tradycji Starego Testamentu. Kolejne szkolenie w Kaliszu odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Czytaj więcej...