Wiadomości

W Warszawie Falenicy odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Organizacja łączy siły jezuitów, franciszkanów i osób świeckich zaangażowanych w działalność wychowawczą, kierujących organizacjami obywatelskimi i placówkami edukacyjnymi. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego. 

Dnia 18 maja 2017, Grupa Zagranica wybrała na Walnym Zebraniu nowe władze. Do Zarządu weszli: Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Aleksander Fuksiewicz (Instytut Spraw Publicznych), Marta Gontarska (Instytut Globalnej Odpowiedzialności), Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna), Magdalena Klarenbach (Polska Zielona Sieć), Katarzyna Morawska (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz (Fundacja im. Stefana Batorego). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Peda (Polska Fundacja im. R. Schumana), Magdalena Dębkowska (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), ks. Jerzy Limanówka (Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl). Centrum Arrupe gratuluje wszystkim wybranym.

Podczas spotkania organizacyjnego w Jastrzębiej Górze, na którym planowaliśmy drugą sesję szkoleniową dla dyrektorów szkół z krajów Europy Wschodniej, sfinalizowaliśmy dwutygodniowy plan zajęć oraz dopracowaliśmy stronę techniczną pobytu uczestników. Sesja rozpocznie się w Warszawie Falenicy dnia 8 lipca 2017 od prezentacji zrealizowanych w ciągu roku działań w ponad 20 szkołach w Albanii, Chorwacji, Syrii, Czechach, na Łotwie, Węgrzech i Ukrainie. Wieczorami mieliśmy czas na odpoczynek w już ciepłym nadmorskim kurorcie.

W dniach 13-14 maja Wojciech Żmudziński SJ prowadził w Otorowie zajęcia dla członków wspólnoty "Paleolit". Około 40 uczestników tej rekolekcyjnej sesji zgłębiało sylwetki biblijnych liderów oraz pracowało zarówno nad osobistyn credo jak i nad sformułowaniem misji wspólnoty. Licząca ponad 100 dorosłych osób i licznej gromadki dzieci wspólnota wywodzi się z duszpasterstwa akademickiego prowadzonego niegdyś przez ojca Jana Górę OP. Do dziś związani są z Lednicą. 

W dniu 10 maja 2017 r., odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców i wychowawców pt. „Odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych”  w ramach cyklu spotkań „Wykłady o wychowaniu” w którym wzięło udział 35 osób. Podczas spotkania Pan dr Maciej Dębski przestawił i omówił wyniki badań dotyczących problemu cyberprzemocy oraz nałogowego korzystania z telefonu komórkowego wśród uczniów w wieku szkolnym między 12 a 19 rokiem życia, które przeprowadziła w roku 2015/2016 Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.
 
Czytaj więcej...

W sesji zatytułowanej "Jak mówić o Bogu, by ludzie słuchali" wzięło udział 38 osób. Wykłady prowadzili: Grzegorz Kozak (dziennikarz telewizyjny i radiowy, wykładowca akademicki) oraz Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny i pedagog). Sesja, która odbywała się w Warszawie, w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury, była częścią programu realizowanego w ramach biblijnego projektu dofinansowanego przez LOYOLA FOUNDATION ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Czytaj więcej...

We Lwowie, we czwartek, 27 kwietnia 2017, Maria Olszewska (na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ prowadzili zajęcia z dziennikarzami katolickich mediów na Ukrainie. Podzielili się dobrymi praktykami w pozyskiwaniu darczyńców oraz przedstawili wiele pomysłów na zapewnienie dziennikarskim projektom niezbędnych funduszy. W spotkaniu uczestniczyło około 30 dziennikarzy reprezentujących kilkanaście redakcji.

Czytaj więcej...

W Drohobyczu pacowaliśmy przez trzy dni nad przygotowaniem kampanii fundraisingowych mających na celu pozyskanie darczyńców dla utworzenia szkoły katolickiej w Drohobyczu oraz wybudowania nowego budynku dla szkoły św. Zofii we Lwowie. Oba przedsięwzięcia wymagają stworzenia profesjonalnego biura ds. rozwoju zarówno w jednej jak i w drugiej szkole. Z przyszłymi fundraiserami pracowali: Maria Olszewska oraz Wojciech Żmudziński SJ. Z angielskiego na ukraiński tłumaczyła nasza współpracowniczka Julia Drozda. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Czytaj więcej...

W Gdyni w dniach 21-22 kwietnia 2017 Katarzyna Stryjek (mediator sądowy) i Marina Hulia (wychowczyni pracująca z dziećmi uchodźców) prowadziły szkolenie zatytułowane "Sytuacje konfliktowe w szkole", które realizowane było w ramach projektu mającego na celu przygotowanie nauczycieli do radzenia sobie w problemach związanych z wielokulturowością i z adaptacją w polskich szkołach dzieci z rodzin uchodźców. W szkoleniu wzięły udział 24 osoby.

Czytaj więcej...

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni odbył się Jesuit European Educational Project (JEEP) gromadzący młodzież szkół jezuickich z Włoch, Węgier, Francji, Hiszpanii, Belgii, Litwy i Polski. Młodzi ludzie zastanawiali się  w ramach komisji parlamentarnych nad kształtem przyszłej Europy, uczyli się sztuki negocjacji, szukania kompromisu, wspólnych rozwiązań, przemawiania publicznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Czytaj więcej...