Wiadomości

W Przedszkolu Sióstr Bernardynek w Łodzi odbyło się krótkie szkolenie zatytułowane "Pismo święte jako źródło inspiracji wychowawcy". Siostry i osoby świeckie pracujące w trzech łódzkich katolickich przedszkolach zapoznały się między innymi z wybranymi metodami wizualizacji w katechezie oraz z narzędziem rozwoju osobistego wychowawcy. Ponadto miały okazję na refleksję nad wychowaniem dzieci w duchu Ewangelii, a nie poprzez powoływanie się na nakazy Bożego Prawa.

Weekendowy kurs zatytułowany "Biblijne święta i tańce żydowskie" zakończył się wykładem omawiającym Dzień Pojednania, Święto Świateł i Pięćdziesiątnicę oraz krótką pracą warsztatową, podczas której uczestnicy planowali wzbogacenie chrześcijańskich świąt o elementy tradycji żydowskiej. W dniu wczorajszym Piotr Pieczątkiewicz, Małgorzata Rompca i Wojciech Żmudziński SJ opowiadali o Purim, o obchodach Paschy żydowskiej i nakazie cieszenia się przed Panem z Księgi Powtórzonego Prawa. Sobotni wieczór poświęciliśmy na inscenizację Szabatu (na zdjęciu).

 

Czytaj więcej...

Wczoraj w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny przy Parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat "Jak radzić sobie z kłopotliwym rodzicem". Poprowadziła ją Joanna Ślusarska - psycholog, trener Centrum Arrupe. Natomiast dzisiaj rozpoczął się w Warszawie kolejny kurs o biblijnych świętach z nauką żydowskich tańców. W pierwszym dniu zajęcia prowadziła animatorka tańca Alicja Stark, a uczestników wprowadził w temat świętowania Wojciech Żmudziński SJ.

Czytaj więcej...

Dnia 17 listopada 2016 w Białymstoku, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej, odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać wykładu Wojciecha Żmudzińskiego SJ na temat "Mało znane przykazanie: będziesz radował się przed Panem" oraz wysłuchać koncertu utalentowanych muzyków różnych generacji.

W spotkaniach w ramach Programu Akademia Biblijna w Gdyni i w Warszawie uczestniczyło ponad 100 osób. Mówiliśmy o proroku Sofoniaszu, o biblijnym lekarstwie na zazdrość i nienawiść oraz o obrzędach pogrzebowych za czasów Jezusa. Kolejne spotkania w połowie grudnia.

 

Na pierwsze spotkanie z cyklu "Wykłady o wychowaniu" przyło 70 osób. Odbyło się ono w Gdyni w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Organizację wykładów wzięło na siebie Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe oraz Zespół Szkół Jezuitów. Spotkanie prowadziła psycholog Urszula Mela (mama Janka Meli). Temat wykładu „Między kontrolą a wolnością - rzecz o wychowaniu”.

Czytaj więcej...

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach rozwoju zawodowego nauczycieli szkół publicznych "The formation of moral competency of students at school", Wojciech Żmudziński SJ wygłosił w Rydze wykład na temat "How to move hearts and minds of our students?". Następnego dnia, wraz z dyrektorką Gimnazjum Katolickiego w Rydze, panią Anną Jermakovicz, odwiedził szkołę katolicką w Lipawie (Liepajas Katolu Pamatskola). Spotkał się z dyrektorką szkoły oraz miejscowym biskupem.

Czytaj więcej...

Dyrektor Centrum Arrupe odwiedził na Łotwie redakcję Radia Maryja, która mieści się w sąsiedztwie Gimnazjum Katolickiego w stolicy kraju. Rozgłośnia współpracuje ze szkołą katolicką, a wśród jej pracowników i wolontariuszy są zarówno absolwenci katolickiej szkoły jak i jej uczniowie. Dyrektor Radia, ks. Peteris Skudra, jest również jej absolwentem. W zaszłym roku uczestniczył w kursie z zarządzania kryzysowego, jakie organizuje w Warszawie Falenicy Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury.

Czytaj więcej...

W Katolickim Gimnazjum w Rydze Wojciech Żmudziński SJ (prezes SChDW) poprowadził zajęcia, podczas których zapoznał nauczycieli z ignacjańskim modelem pedagogii oraz przedstawił metody kształtowania pozytywnego klimatu w szkole. Poruszył także temat tożsamości szkoły katolickiej oraz tożsamości i zaangażowania nauczyciela jako kluczowej kwestii w promocji katolickiej szkoły. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez United States Conference of Catholic Bishops w ramach projektu "Promotion of the Catholic Schools and Family Values in the Former Soviet Bloc Countries" realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Czytaj więcej...

W niedzielę 23 października 2016 odbyło się dwugodzinne spotkanie z Tomaszem Budzyńskim, muzykiem, malarzem i poetą, legendą polskiej sceny rockowej. Zorganizowało je w Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Uczestniczyło w nim ok. 100 osób, młodych i dorosłych, w tym znaczna liczba małżeństw, niektóre z małymi dziećmi. Zachęcamy do przeczytania relacji Jacka Gazdy.

Czytaj więcej...