Wiadomości

W ramach projektu "Promotion of the Catholic Schools and Family Values in the Former Soviet Bloc Countries" realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania we współpracy z Centrum Arrupe, zespół naszych trenerów i konsultantów udaje się na Ukrainę. Będziemy uczestniczyli w spotkaniach mających na celu planowanie otwarcia dwóch szkół katolickich. Ponadto przeprowadzimy szkolenia dla nauczycieli w Bortnikach, Drohobyczu, Stanisławowie, Tarnopolu i Lwowie.

Czytaj więcej...

W miniony weekend w Gdyni i w Warszawie w spotkaniach Akademii Biblijnej uczestniczyło około 100 osób. Kolejne tematy prezentowali: Zbigniew Niemasik, Roman Groszewski SJ (na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ. Uczestnicy zajmowali się analizą synoptyczną sceny na Górze Przemienienia, poznawali List do Filemona oraz pierwsze słowa modlitwy "Ojcze nasz". Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Fundacji Loyola z USA, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać w tym roku weekendowe sesje biblijne pobierając od uczestników symboliczną opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie.

W Gdyni nowicjusze Towarzystwa Jezusowego pracowali nad metodyką nauczania pod kierunkiem Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Zapoznali sie z ignacjańskim modelem pedagogii, stylami uczenia się i teorią wielorakiej inteligencji oraz przećwiczyli zarówno techniki zainteresowania ucznia tematem lekcji jak i zasady pracy zespołowej. Prowadzący przybliżył uczestnikom również pracę nad dylematem moralnym oraz różne formy dramy i symultanicznego powtarzania wiadomości.

Podczas sesji biblijnej w Kaliszu Wojciech Żmudziński SJ wprowadził uczestników w studium modlitwy "Ojcze nasz" oraz przeanalizował jej pierwszą i drugą część. Natomiast Piotr Pieczątkiewicz zapoznał wszystkich z tradycją Szabatu (na zdjęciu) oraz z symboliką święta Paschy. W sesji uczestniczyło 26 osób z różnych stron Polski.

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe oraz Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni, zorganizowały dziś spotkanie dla rodziców, opiekunów i wychowawców z cyklu „Wykładów o wychowaniu”. Wykład poprowadziła Katarzyna Stryjek  - pedagog, mediator, prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto. Jego tematem było: "Rodzeństwo – budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów". Mimo niesprzyjającej pogody przybyło prawie 40 osób. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca) w godz. 18.00-19.30 w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35 i są częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania z funduszy Konferencji Episkopatu USA.

Dziesięcioosobowa grupa nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego uczestniczyła w Gdyni w trzydniowej sesji biblijnej zatytułowanej "Metody interpretacji Pisma świętego". Zapoznali się z analizą historyczno-krytyczną tekstów biblijnych oraz analizą retoryczną i narracyjną. Mieli okazję przećwiczyć na tekstach jak wydobywać z nich to, co istotne i jak nie popadać w nadinterpretację treści zawartych w Starym i Nowym Testamencie biorąc pod uwagę kontekst, adresata tekstu i jego gatunek literacki. Zajęcia dla nowicjuszy prowadził Wojciech Żmudziński SJ.

Na V Zjeździe członków Dzieła Biblijnego, który odbył się 17 grudnia 2016 roku w Poznaniu, Wojciech Żmudziński SJ złożył życzenia z okazji 10. rocznicy inauguracji Dzieła w Archidiecezji oraz mówił o uzdrawiającej mocy słowa Bożego. Zaangażowani w popularyzację Pisma świętego przedstawili imponujący dorobek dziesięcioletniej działalności: konferencje, warszataty biblijne, seminaria, konkursy...

Mimo bardzo deszczowej pogody prawie 70 osób dotarło na zajęcia Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy. Pierwszy wykład poprowadził Michał Karnawalski SJ (doktorant studiów biblijnych, wykładowca języka hebrajskiego). Przedstawił Drugą Księgę Samuela oraz omówił scenę rozmowy Saula z wróżką. Po krótkiej przerwie Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny) odpowiedział na pytanie "Dlaczego chrześcijanie nie wierzą we wróżby?" Kolejne spotkanie Akademii Biblijnej w Warszawie odbędzie się 15 stycznia 2017.

W spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni uczestniczyło 47 osób. Poruszyliśmy następujące tematy: "Być solą i światłem", "Pierwsze słowa Modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz, który jesteś w niebie" oraz "Biblijna kuchnia". Wykłady prowadzili: pastor Zbigniew Niemasik, ojciec Wojciech Żmudziński Sj i pani Małgorzata Rompca. Kolejne spotkanie w Gdyni dnia 14 stycznia 2017.

W Gdyni, 7 grudnia o godz. 18.00, Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe zorganizowało w Zespole Szkół Jezuitów kolejne spotkanie z cyklu "Wykłady o wychowaniu" zatytułowane "Rodzic i dziecko w świecie mediów i Internetu" Prowadził je Karol Wyszyński  - wykładowca „YouTube w komunikacji marki” na Uniwersytecie Warszawskim, prelegent konferencji Tato.net, twórca kampanii "Wierność jest sexy".

Czytaj więcej...