Wiadomości

We Lwowie na ul. Okunevskoho w Centralnej Miejskiej Bibliotece dla Dzieci, Marta Piernikowska poprowadziła zajęcia dla czterdziestoosobowej grupy nauczycieli z różnych szkół. Tematem były mediacje rówieśnicze według metody wypracowanej przez Education Peace Foundation z Florydy. Zajęcia były częścią projektu realizowanego na Ukrainie przez SChDW z funduszy Episkopatu USA.

Naszej trenerce, Marcie Piernikowskiej-Hewelt, udało się opanować prawie 40 osobową grupę nauczycieli i zaangażować wszystkich w ćwiczenia warsztatowe wprowadzające w zagadnienie mediacji rówieśniczej. Uczestnicy poznali metody, które będa mogli wprowadzić we własnych klasach. Natomiast Wojciech Żmudziński SJ poprowadzil dyskusję na temat korupcji w szkolnictwie. To już kolejne zajęcia, jakie trenerzy Centrum Arrupe prowadzą w Tarnopolu na Ukrainie dla nauczycieli szkół katolickich. Obecne szkolenie zostało sfinansowane przez Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez SChDW.

Trenerzy Centrum Arrupe, Marta Piernikowska i Wojciech Żmudziński SJ uczestniczyli w premierowym pokazie filmu promującego Szkołę Świętej Zofii we Lwowie. Na tę okazję nauczyciele i uczniowie przygotowali spektakl Bożonarodzeniowy, na który zaproszeni byli rodzice i przyjaciele szkoły. Realizacja filmu została sfinansowana przez Episkopat USA w ramach projektu promocji szkół katolickich realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

We Lwowie Wojciech Żmudziński SJ spotkał się z księżmi odpowiedzialnymi w szkołach katolickich za formację duchową. Podzielił sie doświadczeniem szkół jezuickich w prowadzeniu rekolekcji dla uczniów oraz przedstawił metody, które mogą uatrakcyjnić religijne propozycje kapelana i nauczyciela etyki chrześcijańskiej. W spotkaniu, które odbyło się w seminarium duchownym we Lwowie, liczącym ponad 200 seminarzystów, uczestniczyło kilkunastu księży. Głos zabrali także ojcowie Pietro Majba i Taras Karwackij.

W Botnikach, w obwodzie lwowskim, prowadziliśmy zajęcia dla 39 nauczycieli szkół katolickich. Pracowaliśmy w dworku, który należał kiedyś do majątku Zamoyskich, a dzisiaj jest schronieniem dla osieroconych chłopców. Nauczyciele zapoznanli się ze skutecznymi metodami wprowadzania w szkole dyscypliny i dyskutowali w grupach nad sposobami przeciwdziałania korupcji oraz metodami wychowania do uczciwości. W godzinach popołudniowych powróciliśmy do Lwowa.

Czytaj więcej...

Do studentów kierunków nauczycielskich mówili dziś w Ivano Frankivsku Zbigniew Kruszewski i Wojciech Żmudziński SJ. Zapoznali około 50 przyszłych nauczycieli z zasadami wprowadzania efektywnej dyscypliny wśród uczniów oraz z dynamiką ignacjańskiego modelu pedagogii. Program realizowany w ramach projektu finansowanego przez Episkopat USA zawierał treści dotyczące przygotowywania uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami wspólczesnego świata oraz metody, które pozwolą przyszłym nauczycielom rozwiazywać problemy wychowawcze.

W budynku seminarium duchownego w Ivano Frankivsku na Ukrainie odbyły się zajęcia dla nauczycieli przybyłych z różnych części regionu. Wojciech Żmudziński SJ pracował nad tematem korupcji w edukacji, a Zbigniew Kruszewski zaprezentował skuteczne metody egzekwowania w szkole dyscypliny. Mimo dużej liczby uczestników (50 osób) udało się także wprowadzić w zajęcia elementy warsztatowe.

Wizytę trenerów Centrum Arrupe na Ukrainie przerwała wielka uroczystość Chrztu Pańskiego. Ponad czterogodzinna liturgia w Drohobyczu zakończyła się śniadaniem w czteropokoleniowej rodzinie ks. Ivana, która zaprosiła nas także na wigilię poprzedzającą uroczystość. Tradycyjne, bezmięsne potrawy i śpiew ukraińskich peśni sprawił, że czuliśmy się jakby ktoś przeniósł nas w czasie do świata, gdzie sacrum przenika każdy zakamarek rodzinnego życia.

 

Wieczorem dnia 17 stycznia 2017 roku Zbigniew Kruszewski i Wojciech Żmudziński SJ spotkali się z biskupem pomocniczym Eparchii Samborsko-Drohobyckiej, ks. Hryhorijem Komarem (na zdjęciu) oraz z osobami zaangażowanymi w edukację katolicką. Następnego dnia, wraz z ks. Ivanem Hnativem, odwiedzili Burmistrza Miasta pana Tarasa Kuczmę. Rozmowy dotyczyły utworzenia w Drohobyczu szkoły katolickiej z internatem przyjmującym dzieci emigrantów ekonomicznych oraz uchodźców z Krymu. Centrum Arrupe zaoferowało wsparcie zarówno w promowaniu szkoły jak i w formacji personelu.

Czytaj więcej...

W Drohobyczu na Ukrainie odbyła się sesja dla ponad 70 nauczycieli etyki chrześcijańskiej. Nauczyciele zjechali z całej eparchii, by poznawać metody wypracowane w Centrum Arrupe. Prowadzący, Wojciech Żmudziński SJ, skupił się na różnych formach wizualizacji treści biblijnych oraz na sposobach zainteresowania ucznia tematem lekcji. Zajęcia odbywały się w Domu Rekolekcyjnym "Samarytanin" przy ul. Kozłowskiego 57/1.