Wiadomości

Spotkania biblijne w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej odbyły się w Gdyni, Białymstoku i Warszawie. Poruszono temat kryzysów i prób w życiu bohaterów biblijnych, przybliżono uczestnikom historię króla Dawida oraz słowa Modlitwy Pańskiej "bądź wola Twoja" i "nie wódź nas na pokuszenie". Spotkania prowadzili: pastor Zbigniew Niemasik, pani Małgorzata Rompca oraz ojciec Wojciech Żmudziński SJ.  

Czytaj więcej...

Już po raz trzeci odbyła się sesja dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły ją: Katarzyna Stryjek (mediator sądowy z Sopockiego Centrum Mediacji), Marta Piernikowska-Hewelt (pedagog specjalizująca się w mediacjach rówieśniczych) i Marina Hulia (pedagog zajmująca się pracą z dziećmi uchodźców). Kolejną taką sesję powtórzymy jeszcze w Gdyni, w dniach 21-22 kwietnia, adresując ją do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. 

Czytaj więcej...

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe poparło petycję wystosowaną do władz Polski i Ambasady Norwegii w sprawie większego zróżnicowania operatorów funduszu norweskiego przeznaczonego na działalność organizacji pozarządowych. Petycję popierają kolejne organizacjie i instytucje, mając nadzieję na większą demokratyzację w zakresie dostępu norweskich środków finansowych.

Czytaj więcej...

W Warszawie, w weekendowej sesji o upadkach i kryzysach bohaterów biblijnych uczestniczyło 31 osób. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ. Oprócz historii ze Starego i Nowego Testamentu, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak przekuć trudne momenty życia w bogactwo, które daje wewnętrzny pokój i mądrość oraz poznać narzędzia przydatne w analizie trudnych sytuacji. Biblijni bohaterzy pomogli zrozumieć potrzebę ciągłej zmiany i destrukcyjność zasiedzenia się, a także pomogli dostrzec pułapki stabilizacji i zachęcili do wzrastania w wierze nie ustając w drodze.

Czytaj więcej...

W dnia 10-12 marca 2017 dyrektor Centrum Arrupe prowadził rekolekcje wielkopostne w Szkole Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Uczestniczyli w nich nauczyciele oraz rodzice uczniów. Tematem była "Miłość większa od wiary". Podczas rekolekcji uczniowie wystawili poruszający spektakl o Połamanym Chrystusie, którego należy rozpoznać w osobie potrzebującej, cierpiącej, zagubionej. 

W pierwszy marcowy weekend trwało w Warszawie Falenicy szkolenie zatytułowane "Jak wypromować instytucję edukacyjną i pozyskać darczyńców". Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z podejściem formacyjnym do fundraisingu, a w sobotę poznawali ponad 20 różnych narzędzi pozyskiwania funduszy. Był czas na ćwiczenia warsztatowe i wypracowanie elementów strategii pozyskiwania funduszy dla instytucji reprezentowanych przez uczestników. Zajęcia prowadzili: Maria Olszewska i Wojciech Żmudziński SJ.

Czytaj więcej...

W Warszawie, w dniach 3-5 marca 2017, nauczyciele uczestniczyli w kolejnej edycji szkolenia zatytułowanego "Sytuacje konfliktowe w szkole". Zajęcia z 23 uczestnikami z różnych szkół poprowadziły: Katarzyna Stryjek z Sopockiego Centrum Mediacji, Marta Piernikowska z Centrum Arrupe oraz Marina Hulia - pedagog specjalizująca się w edukacji międzykulturowej. Prowadzące przedstawiły wiele pomysłów na pracę z uczniami.

Czytaj więcej...

Kolejne spotkanie z cyklu „Wykłady o wychowaniu” było zatytułowane „Wychowywać każdego dnia - warunki  skutecznego wywierania wpływu i wspieranie dziecka w rozwoju”. Temat przedstawiła rodzicom pani Urszula Sierżant - pedagog i coach. Mówiła o wpływie środowiska rodzinnego na kształtowanie postaw oraz rozwój emocjonalny dziecka, o konstruktywnch sposobach radzenia sobie z problemami wychowawczymi, o mechanizmach rządzących relacją dziecko - dorosły, oraz o budowaniu autorytetu rodzica.
 
Czytaj więcej...

Zarząd Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w poszerzonym gronie spotkał się w Warszawie Falenicy, by rozmawiać o finansowym wspieraniu organizacji chrześcijańskich działających na polu edukacji. Przedyskutowano także działania realizowane w ramach projektów finansowanych przez Episkopat USA w krajach byłego bloku sowieckiego.

Podczas spotkania w ramach programu Akademia Biblijna w Warszawie Falenicy pastor Zbigniew Niemasik omawiał List do Filemona, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ komentował kolejny fragment Modlitwy Pańskiej "Święć się imię Towoje i przyjdź królestwo Twoje". W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. Kolejne spotkanie w Warszawie dnia 26 marca 2017. Zapraszamy.