Wiadomości

W dniu 5 kwietnia odbyło się spotkanie pt. "Młodzież - rodzicom o szkole, rodzinie i reakcjach”  zorganizowane w ramach cyklu spotkań „Wykładów o wychowaniu”. Podczas spotkania głos zabrała młodzież z gdyńskiego liceum, która w imieniu swoich rówieśników opowiedziała o potrzebach młodych ludzi w relacjach z rodzicami, oraz przedstawiła swój punkt widzenia na dobre relacje z rodzicami. Natomiast pani psycholog Aleksandra Witort przedstawiła i omówiła  wyniki badań przeprowadzonych wśród gdyńskiej młodzieży nt. relacji młodzieży z rodzicami. W spotkaniu wzięło udział 39 osób.

 

Czytaj więcej...

W dnich 31 marca - 1 kwietnia 2017 odbywały się w Śremie warsztaty biblijne zorganizowane przez Wspólnotę Kefas. Prowadził je Wojciech Żmudziński SJ, który pokazywał na przykładach, jak głosić Słowo Boże, by ludzie chcieli słuchać. Zwrócił uwagę na konieczność posługiwania się pozytywnym językiem, koncentrowania się na okazjach, a nie na zagrożeniach. Podkreślał, że królestwo Boże nie może mieć granic, murów, zasieków. Sacrum powinno być w ekspansji i przenikać do codzienności, a nie chować się w zakrystii. Niebo jest już na ziemi i otwarte jest dla każdego. 

Spotkania biblijne w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej odbyły się w Gdyni, Białymstoku i Warszawie. Poruszono temat kryzysów i prób w życiu bohaterów biblijnych, przybliżono uczestnikom historię króla Dawida oraz słowa Modlitwy Pańskiej "bądź wola Twoja" i "nie wódź nas na pokuszenie". Spotkania prowadzili: pastor Zbigniew Niemasik, pani Małgorzata Rompca oraz ojciec Wojciech Żmudziński SJ.  

Czytaj więcej...

Już po raz trzeci odbyła się sesja dla nauczycieli zatytułowana "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły ją: Katarzyna Stryjek (mediator sądowy z Sopockiego Centrum Mediacji), Marta Piernikowska-Hewelt (pedagog specjalizująca się w mediacjach rówieśniczych) i Marina Hulia (pedagog zajmująca się pracą z dziećmi uchodźców). Kolejną taką sesję powtórzymy jeszcze w Gdyni, w dniach 21-22 kwietnia, adresując ją do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. 

Czytaj więcej...

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe poparło petycję wystosowaną do władz Polski i Ambasady Norwegii w sprawie większego zróżnicowania operatorów funduszu norweskiego przeznaczonego na działalność organizacji pozarządowych. Petycję popierają kolejne organizacjie i instytucje, mając nadzieję na większą demokratyzację w zakresie dostępu norweskich środków finansowych.

Czytaj więcej...

W Warszawie, w weekendowej sesji o upadkach i kryzysach bohaterów biblijnych uczestniczyło 31 osób. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ. Oprócz historii ze Starego i Nowego Testamentu, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak przekuć trudne momenty życia w bogactwo, które daje wewnętrzny pokój i mądrość oraz poznać narzędzia przydatne w analizie trudnych sytuacji. Biblijni bohaterzy pomogli zrozumieć potrzebę ciągłej zmiany i destrukcyjność zasiedzenia się, a także pomogli dostrzec pułapki stabilizacji i zachęcili do wzrastania w wierze nie ustając w drodze.

Czytaj więcej...

W dnia 10-12 marca 2017 dyrektor Centrum Arrupe prowadził rekolekcje wielkopostne w Szkole Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Uczestniczyli w nich nauczyciele oraz rodzice uczniów. Tematem była "Miłość większa od wiary". Podczas rekolekcji uczniowie wystawili poruszający spektakl o Połamanym Chrystusie, którego należy rozpoznać w osobie potrzebującej, cierpiącej, zagubionej. 

W pierwszy marcowy weekend trwało w Warszawie Falenicy szkolenie zatytułowane "Jak wypromować instytucję edukacyjną i pozyskać darczyńców". Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z podejściem formacyjnym do fundraisingu, a w sobotę poznawali ponad 20 różnych narzędzi pozyskiwania funduszy. Był czas na ćwiczenia warsztatowe i wypracowanie elementów strategii pozyskiwania funduszy dla instytucji reprezentowanych przez uczestników. Zajęcia prowadzili: Maria Olszewska i Wojciech Żmudziński SJ.

Czytaj więcej...

W Warszawie, w dniach 3-5 marca 2017, nauczyciele uczestniczyli w kolejnej edycji szkolenia zatytułowanego "Sytuacje konfliktowe w szkole". Zajęcia z 23 uczestnikami z różnych szkół poprowadziły: Katarzyna Stryjek z Sopockiego Centrum Mediacji, Marta Piernikowska z Centrum Arrupe oraz Marina Hulia - pedagog specjalizująca się w edukacji międzykulturowej. Prowadzące przedstawiły wiele pomysłów na pracę z uczniami.

Czytaj więcej...

Kolejne spotkanie z cyklu „Wykłady o wychowaniu” było zatytułowane „Wychowywać każdego dnia - warunki  skutecznego wywierania wpływu i wspieranie dziecka w rozwoju”. Temat przedstawiła rodzicom pani Urszula Sierżant - pedagog i coach. Mówiła o wpływie środowiska rodzinnego na kształtowanie postaw oraz rozwój emocjonalny dziecka, o konstruktywnch sposobach radzenia sobie z problemami wychowawczymi, o mechanizmach rządzących relacją dziecko - dorosły, oraz o budowaniu autorytetu rodzica.
 
Czytaj więcej...

Wiadomości