Wiadomości

W Kurii Diecezjalnej w Kaliszu Wojciech Żmudziński SJ poprowadził zajęcia dla grupy katechetów. Zaprezentował metody wizualizacji wydarzeń biblijnych na mapach i makietach, a także zaproponował proste i atrakcyjne sposoby przedstawiania, bardzo konkretnie i namacalnie, trudnych dla uczniów słów określających cechy i wartości. Uczestnicy mieli również okazję poznać formy prezentawania uczniom świąt i tradycji nawiązujących do tradycji Starego Testamentu. Kolejne szkolenie w Kaliszu odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Czytaj więcej...

Od dzisiaj gościmy w Centrum Arrupe przedstawicielkę organu prowadzącego Katolicką Szkołę im. św. Sofji ze Lwowa wraz z architektem projektującym nowy budynek szkoły. Odwiedzą Zespół Szkół Jezuitów im. Świętego Stanisława Kostki w Gdyni oraz Publiczne Katolickie Gimnazjum i Liceum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach koło Warszawy. Spotkają się z dyrekcją szkół oraz z architektami. Planowany nowy budynek szkoły we Lwowie ma być nowoczesną szkołą przygotowującą uczniów do kreatywności i umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.

Czerwcowe spotkanie z cyklu "Wykłady o wychowaniu" było zatytułowane „Jak odkryć talent swojego dziecka”. Odbyło się ono w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni i prowadził je dr Grzegorz Grochowski, wykładowca pedagogiki i katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Mówił o tym, jak sprawić, by rodzic był skutecznym wsparciem dla przyszłej kariery jego dzieci. Uczestnicy (były 34 osoby) dowiedzieli się co robić, żeby ich dzieci „rozkwitły” -  poczuły się szczęśliwe i spełnione w tym co robią - i jak zapewnić edukację, która w przyszłości pozwoli dzieciom osiągnąć sukces. Spotkania odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Episkopat USA.

Wojciech Żmudziński SJ i Yulia Drozda uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, które w pierwszych dniach czerwca odbyło się w Krakowie. Zadaniem Fundacji, do której należy także Centrum Arrupe, jest wspieranie wymiany kulturalnej i intelektualnej z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego. Podczas dyskusji panelowych i wymiany doświadczeń powstawały nowe pomysły na realizację wspólnych projektów. 

W ośrodku Nazaret koło Drohobycza, na Zachodniej Ukrainie, Kazimierz Helizanowicz i Wojciech Słonina prowadzili wekendowe szkolenie dla wychowawców przygotowujących wakacyjne obozy, dla psychologów i pracowników Caritas. Zaprezentowali wiele atrakcyjnych metod, które pomogą nauczycielom szkół katolickich i psychologom w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, negocjowania i mediowania. W szkoleniu wzięło udział 36 osób i realizowane ono było w ramach projektu SChDW dofinansowanego przez Episkopat USA. 

Czytaj więcej...

Podczas ostatniego spotkania Akademii Biblijnej w Warszawie, pastor Zbigniew Niemasik mówił o postawie królów Izraela i zachęcał do refleksji nad wiarą wolną od pogańskich wpływów i magicznego podejścia do modlitwy, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ skupił się na fragmencie Modlitwy Pańskiej "odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom". Wskazał też na fragmenty Biblii, które mówią, że Chrystus przekazał moc przebaczania nie tylko Dwunastu Apostołom. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób. Po wakacjach spotkamy się 1 października.

Na ostatnim w tym roku akademickim spotkaniu biblijnym w Gdyni pastor Zbigniew Niemasik mówił o królu Salomonie, ojciec Wojciech Żmudziński SJ analizował słowa Modlitwy Pańskiej "bądź wola Twoja" i "nie wódź nas na pokuszenie", a pani Małgorzata Rompca przedstawiła temat tkanin w czasach Jezusa: między innymi z czego je tkano i czym barwiono. Uczestnicy Akademii Biblijnej podziękowali prowadzącym i wyrazili nadzieję na ciąg dalszy spotkań od września 2017.

Czytaj więcej...

Dnia 26 maja 2017 ekipa prowadząca Akademię Biblijną w Gdyni i Warszawie spotkała się w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni, by zaplanować wykłady na kolejny rok akademicki. Ustaliliśmy terminy i nową formę spotkań. Rozmawialiśmy także o rozszerzeniu Akademii Biblijnej na Ukrainę. Jutro i pojutrze spotkamy się na ostatnich wykładach w roku akademickim 2016/2017. Będzie bardzo radośnie. 

W Warszawie Falenicy odbył się Walny Zjazd oraz Narada Programowa Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Organizacja łączy siły jezuitów, franciszkanów i osób świeckich zaangażowanych w działalność wychowawczą, kierujących organizacjami obywatelskimi i placówkami edukacyjnymi. Podczas narady podejmowane były nowe inicjatywy mające na celu stworzenie wspólnego frontu na polu wychowania, a także rozbudowanie sieci chrześcijańskich szkół i organizacji na kraje byłego bloku sowieckiego. 

Dnia 18 maja 2017, Grupa Zagranica wybrała na Walnym Zebraniu nowe władze. Do Zarządu weszli: Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Aleksander Fuksiewicz (Instytut Spraw Publicznych), Marta Gontarska (Instytut Globalnej Odpowiedzialności), Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna), Magdalena Klarenbach (Polska Zielona Sieć), Katarzyna Morawska (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz (Fundacja im. Stefana Batorego). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Peda (Polska Fundacja im. R. Schumana), Magdalena Dębkowska (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), ks. Jerzy Limanówka (Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl). Centrum Arrupe gratuluje wszystkim wybranym.