5.04.2017 - Młodzież o rodzinie i szkole

W dniu 5 kwietnia odbyło się spotkanie pt. "Młodzież - rodzicom o szkole, rodzinie i reakcjach”  zorganizowane w ramach cyklu spotkań „Wykładów o wychowaniu”. Podczas spotkania głos zabrała młodzież z gdyńskiego liceum, która w imieniu swoich rówieśników opowiedziała o potrzebach młodych ludzi w relacjach z rodzicami, oraz przedstawiła swój punkt widzenia na dobre relacje z rodzicami. Natomiast pani psycholog Aleksandra Witort przedstawiła i omówiła  wyniki badań przeprowadzonych wśród gdyńskiej młodzieży nt. relacji młodzieży z rodzicami. W spotkaniu wzięło udział 39 osób.

 

 

Cykl spotkań realizowany jest w ramach projektu "Promotion of Catholic Schools" przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania ze środków Konferencji Episkopatu USA.

USCCB jpg