16.05.2016 - Spotkanie w Opolu

W jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu dyrektor Centrum Arrupe mówił w poniedziałek o heroicznym przywództwie. Zilustrował przykładami cztery filary jezuickiego przywództwa (miłość, samoświadomość, pomysłowość i heroizm) oraz wymienił cechy lidera, jakiego Kościół dziś potrzebuje. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, w większości studenci zaangażowani w prowadzone przez jezuitów duszpasterstwo. Xaverianum powstało na początku lat dziewięćdziesiątych i promuje duchowość, która szuka Boga nie tylko w kościele, ale także w otaczającej nas rzeczywistości, w kulturze, ludzkim doświadczeniu, wspólnocie i zabawie. Zobacz stronę internetową XAVERIANUM.