26-27.10.2016 - W Rydze i w Lipawie na Łotwie

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach rozwoju zawodowego nauczycieli szkół publicznych "The formation of moral competency of students at school", Wojciech Żmudziński SJ wygłosił w Rydze wykład na temat "How to move hearts and minds of our students?". Następnego dnia, wraz z dyrektorką Gimnazjum Katolickiego w Rydze, panią Anną Jermakovicz, odwiedził szkołę katolicką w Lipawie (Liepajas Katolu Pamatskola). Spotkał się z dyrektorką szkoły oraz miejscowym biskupem.

Szkoła istnieje od 1994 roku i jest największą szkołą podstawową (klasy I-IX) w całym mieście. Uczęszcza do niej ponad 150 uczniów, z czego 60% stanowią chłopcy. Uczniowie i uczennice noszą gustowne mundurki szkolne, a rodzice działają w stworzonym przez siebie stowarzyszeniu. W szkole pracuje 25 nauczycieli, którzy zarabiając najniższą pensję nauczycielską, całym sercem utożsamiają się z misją szkoły i angażują się dodatkowo w wiele inicjatyw pozaszkolnych.

Szkolna strona internetowa: http://www.katolupamatskola.lv/ 

Poniżej dyrektorka szkoły z uczniami.

DSC 0775