9.07.2016 - Współpraca szkoły z rodzicami

Tematem ósmego dnia zajęć w ramach Christian Educational Leadership Program Krzysztof Durnaś (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi) pracował metodami warsztatowymi dzieląc się dobrymi praktykami współpracy szkoły z rodzicami uczniów. Uczestnicy uświadomili sobie między innymi różnice w oczekiwaniach nauczycieli i rodziców oraz nauczyli się jak zmotywować rodzica do współpracy w realizacji szkolnej misji, a zarazem otworzyć się na jego propozycje.