28-30.12.2016 - Metody interpretacji Pisma świętego

Dziesięcioosobowa grupa nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego uczestniczyła w Gdyni w trzydniowej sesji biblijnej zatytułowanej "Metody interpretacji Pisma świętego". Zapoznali się z analizą historyczno-krytyczną tekstów biblijnych oraz analizą retoryczną i narracyjną. Mieli okazję przećwiczyć na tekstach jak wydobywać z nich to, co istotne i jak nie popadać w nadinterpretację treści zawartych w Starym i Nowym Testamencie biorąc pod uwagę kontekst, adresata tekstu i jego gatunek literacki. Zajęcia dla nowicjuszy prowadził Wojciech Żmudziński SJ.