8.07.2016 - Mediacje rówieśnicze i rozwój duchowy

Podczas kursu Christian Educational Leadership Program gościliśmy ojca Michała Gutkowskiego SJ z jezuickiej szkoły z Kopenhagi. W popołudniowej sesji przedstawił ignacjańskie pomysły na duchowy rozwój uczniów i nauczycieli. Natomiast do obiadu pracowała z uczestnikami Marta Piernikowska, trener Centrum Arrupe, która podzieliła się swoim doświadczeniem pracy wychowawczej i zapoznała z metodami mediacji, krórych można nauczyć uczniów na różnych poziomach edukacji. Na zdjęciu ćwiczenie warsztatowe dotyczące konfliktów interpersonalnych.