29.11.2016 - Szkolenie u Sióstr Bernardynek w Łodzi

W Przedszkolu Sióstr Bernardynek w Łodzi odbyło się krótkie szkolenie zatytułowane "Pismo święte jako źródło inspiracji wychowawcy". Siostry i osoby świeckie pracujące w trzech łódzkich katolickich przedszkolach zapoznały się między innymi z wybranymi metodami wizualizacji w katechezie oraz z narzędziem rozwoju osobistego wychowawcy. Ponadto miały okazję na refleksję nad wychowaniem dzieci w duchu Ewangelii, a nie poprzez powoływanie się na nakazy Bożego Prawa.