11-13.01.2017 - Metody pracy na lekcji religii

W Gdyni nowicjusze Towarzystwa Jezusowego pracowali nad metodyką nauczania pod kierunkiem Wojciecha Żmudzińskiego SJ. Zapoznali sie z ignacjańskim modelem pedagogii, stylami uczenia się i teorią wielorakiej inteligencji oraz przećwiczyli zarówno techniki zainteresowania ucznia tematem lekcji jak i zasady pracy zespołowej. Prowadzący przybliżył uczestnikom również pracę nad dylematem moralnym oraz różne formy dramy i symultanicznego powtarzania wiadomości.