10-11.07.2016 - Fundraising w edukacji

Po niedzielnej wizycie w centrum Warszawy i obiedzie w Zapiecku, uczestnicy programu CELP uczestniczyli w zajęciach na temat fundraisingu. Maria Olszewska, fundraiser z Sopotu (na zdjęciu), wprowadziła w tematykę organizowania funduszy oraz przedstawiła różnorodność narzędzi fundraisingowych. Natomiast Wojciech Żmudziński SJ zaprezentował formacyjne podejście do organizowania środków na działalność edukacyjną Kościoła.