4.10.2016 - Kurs katechetyczny w Białym Borze

Nauczyciele religii obrządku greckokatolickiego biorą udział w szkoleniu katechetycznym w Białym Borze. Pierwszego dnia zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ i skupił się na zainteresowaniu uczniów tematem lekcji oraz wizualizacji w katechezie biblijnej. Przedstawił także niektóre metody dramowe oraz interpretację Dekalogu zarówno w świetle Starego jak i Nowego Testamentu. Kurs finansowany jest przez Episkopat Stanów Zjednoczonych i berze w nim udział 26 nauczycieli.