8.10.2016 - Spotkanie Akademii Biblijnej w Gdyni

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu Akademii Biblijnej w Gdyni było 40 osób. Wykładowcy poruszyli następujące tematy: "Jezus bramą i pasterzem" (pastor Zbigniew Niemasik), "Chrześcijanin w świecie współczesnym w świetle 1. Listu do Koryntian" (ojciec Piotr Szymański SJ) oraz "Miłosierdzie sercem Biblii" (ojciec Wojciech Żmudziński SJ). Kolejne spotkanie w Gdyni odbędzie się 5 listopada i usłyszymy na nim m.in. o proroku Sofoniaszu oraz o biblijnym lekarstwie na złość, zazdrość i nienawiść. Zobacz plan na cały rok na stronie PROGRAM AKADEMII BIBLIJNEJ W GDYNI.