7.07.2016 - Cooperative learning i albański wieczór

Szósty dzień międzynarodowego kursu dla dyrektorów szkół był poświęcony metodom współpracy zespołowej w klasie szkoły średniej. Pracowaliśmy metodą układanki oraz metodą "narady ponumerowanych głów". Był także czas na refleksję nad podstawowymi założeniami dotyczącymi dynamiki zmiany w instytucji. Wieczorem uczestnicy z Albanii przygotowali spotkanie integracyjne i zapoznali wszystkich z tradyciami i pięknem albańskiej ziemi.