Konferencja: Pedagogia ignacjańska wobec wyzwań współczesnej szkoły w Polsce

Po raz drugi raz odbyła się organizowana wspólnie przez Akademię Ignatianum w Krakowie i Centrum Arrupe w dniach 18 – 20 października w Falenicy konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół jezuickich.W tym roku konferencja nosiłą tytuł: Pedagogia ignacjańska wobec wyzwań współczesnejszkoły w Polsce. Uczestniczyły w niej  22 osoby ze szkół w Gdyni, Krakowie, Mysłowicach i Nowym Sączu. Specjalnym gościem naszej konferencji był w tym roku Brian Flannery z Irlandii, ekspert w sprawach szkół jezuickich, który mówił m.in. o doświadczeniach  naszych szkół dotyczących zapewnienia im jezuickiego charakteru w trudnych i zmieniających się warunkach, zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz większa odpowiedzialność za te szkoły przekazywana jest w ręce osób świeckich.Patronat honorowy nad konferencją objął o. rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, o. prof.Józef Bremer. Dzięki temu możliwe było m.in. przeprowadzenie badania na grupie naszych absolwentów, które dotyczyło tego, jak rozumieją oni i oceniają jezuicki charakter szkół, do których uczęszczali. Wyniki badań przedstawiła dr Ewa Dybowska. Ważnym elementem naszego spotkania była wymiana doświadczeń - prezentacja „dobrych praktyk”, które realizowane są w naszych szkołach. Nie zabrakło także warsztatów metodycznych prowadzonych przez dr Ewę Dybowską ("Projekt Dostrzec więcej –zachęcanie młodych ludzi do odkrywania wewnętrznych doświadczeń w dynamice pedagogiki ignacjańskiej”) oraz przez Joannę Ślusarską („„Komunikacja empatyczna z elementami motywacji.”).