28.04.2019 r. - Akademia Biblijna w Warszawie

28 kwietnia odbyła się w Warszawie kolejna Akademia Biblijna. Ojciec Rafał Huzarski przybliżył zagadnienie znanego ze Starego Testamentu przymierza Boga z ludźmi w wykładzie: „Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz. 8 - 9:17)”. Z kolei pastor Zbyszek Niemasik rozpoczął cykl wykładów o Jakubie wykładem: „Jakub - syn Izaaka część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo”.