27.04.2019 r. - Akademia Biblijna w Gdyni

27 kwietnia w Gdyni odbyła się Akademia Biblijna. W jej ramach wygłoszone zostały trzy wykłady. Pastor Zbyszek Niemasik rozpoczął cykl wykładów o Jakubie: „Jakub - syn Izaaka część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo”. Dr Małgorzata Rompca opowiedziała nieco więcej o realiach starożytności w wykładzie „Tyr i Sydon – dwa fenickie miasta”, z kolei ojciec Rafał Huzarski SJ wygłosił wykład pt. „Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz. 8 - 9:17)”.