24.03.2019 r. - Akademia Biblijna w Warszawie

24 marca w Warszawie odbyła się Akademia Biblijna, w ramach której odbyły się dwa wykłady.

 

Ojciec Rafał Huzarski SJ poprowadził wykład pt.: „Czy Bóg nie może przebaczyć grzesznikom bez śmierci Syna? Zbawienie w Liście do Hebrajczyków”, z kolei pastor Zbyszek Niemasik kontynuował temat księgi Ezechiela w wykładzie „Ez 16 - część 3 - Co jeszcze zrobi Bóg, abyśmy tylko Jemu oddali chwałę?”. W czasie Akademii Biblijnej ze smutkiem pożegnaliśmy Lenę Yaskevitch, która dzielnie wspierała Akademię Biblijną od strony organizacyjnej. Dziękujemy za wspólny czas i kibicujemy na nowych zawodowych ścieżkach!