30.09.2016 - Spotkanie SChDW

W piątek rozpoczęło się spotkanie organizacji należących do Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW). Bierze w nim udział 19 osób reprezentujących 12 instytucji (stowarzyszeń, fundacji, placówek oświatowych, domów spotkań). Na pierwszej sesji, trwającej do późnych godzin wieczornych, uczestnicy zaprezentowali swoją obecną działalność i zapoznali się z zainicjowanymi w ostatnim czasie projektami SChDW. Pracowity weekend zakończy się zaplanowaniem działań w ramach projektu "Promocja szkół katolickich i wartości rodzinnych..." finansowanego przez USCCB.

USCCB jpg

Projekt "Promotion of Catholic Schools and Family Values in the Former Soviet Bloc Countries" współfinansowany jest przez Episkopat Stanów Zjednoczonych (United States Conference of Catholic Bishops) i obejmuje konferencje, spotkania, szkolenia, filmy, publikacje. W najbliższym czasie SChDW zorganizuje spotkanie połączone z koncertem (Kraków, 23 października 2016) oraz konferencję dla rodzin (20 listopada 2016).