11.12.2016 - O królu Saulu na zajęciach Akademii Biblijnej

Mimo bardzo deszczowej pogody prawie 70 osób dotarło na zajęcia Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy. Pierwszy wykład poprowadził Michał Karnawalski SJ (doktorant studiów biblijnych, wykładowca języka hebrajskiego). Przedstawił Drugą Księgę Samuela oraz omówił scenę rozmowy Saula z wróżką. Po krótkiej przerwie Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny) odpowiedział na pytanie "Dlaczego chrześcijanie nie wierzą we wróżby?" Kolejne spotkanie Akademii Biblijnej w Warszawie odbędzie się 15 stycznia 2017.