Apel polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych

Z okazji 25 Lat Niepodległości Ukrainy podpisaliśmy apel polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, w którym m.in. czytamy: "Ukraina i Polska mają tragiczne strony w swojej wspólnej historii. Powinniśmy razem je dogłębnie poznać, przemyśleć i zrozumieć. Nasze narody powinny przejść przez ogólnoeuropejski proces pojednania... [...] Nie ma innej drogi niż droga pojednania. Słowa «przebaczamy i prosimy o przebaczenie», które nie raz zabrzmiały w dialogu polsko-ukraińskim mogą i powinny stać się dla nas drogowskazem.

 

Jednak, z niepokojem obserwujemy jak nie przemyślane a czasami celowe działania, tę zasadę odrzucają na rzecz populizmu czy ze względu na wąskie interesy partyjne. Gry polityczne wykorzystujące kwestie historyczne mogą całkowicie zniszczyć osiągnięcia ostatnich lat na drodze wzajemnego pogodzenia naszych społeczeństw.

Pełną treść apelu można przeczytać TUTAJ: http://ukraina25.pl/apel-polskich-i-ukrainskich-organizacji-pozarzadowych

Powyżej obraz Iliji Riepina, Kozacy piszą list do sułatana (1878-1891), Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu.