17.09.2016 - Bierzcie przykład z odwagi ojca Arrupe

Papież Franciszek spotkał się z grupą ok. 170 przedstawicieli absolwentów i absolwentek szkół jezuickich. Podczas spotkania podkreślił, że aktualna sytuacja migracyjna to największy kryzys humanitarny od czasów II wojny światowej. Jego ofiarami jest ponad 65 mln ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych miejsc zamieszkania. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że to ogromna liczba, większa niż cała populacja Włoch. „Każdy z nich ma swoje imię, twarz i historię, jak również niezbywalne prawo do życia w pokoju i dążenia do lepszej przyszłości dla swoich dzieci” – mówił Papież. „Bardziej niż kiedykolwiek właśnie dzisiaj, kiedy wojna szaleje w różnych częściach świata, a niespotykana wcześniej liczba uchodźców ginie, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne – które stało się cmentarzem! – albo spędza całe lata w obozach, Kościół potrzebuje, byście brali przykład z odwagi ojca Arrupe".

Duchowym patronem związku absolwentów jest dawny generał jezuitów ojciec Pedro Arrupe, który był również założycielem Jezuickiej Służby Uchodźcom (JRS). Organizacja ta została powołana do życia ponad 35 lat temu, by odpowiedzieć na ówczesny dramat ludzi uciekających na łodziach z Wietnamu, zwanych potocznie „boat people”. Próbowali oni wydostać się z dotkniętej przemocą ojczyzny przez Morze Południowochińskie.

Franciszek przypomniał, że także dzisiejszy świat pełen jest niezliczonych konfliktów, jak to ma miejsce w Syrii czy Południowym Sudanie. „Bardziej niż kiedykolwiek właśnie dzisiaj, kiedy wojna szaleje w różnych częściach świata, a niespotykana wcześniej liczba uchodźców ginie, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne – które stało się cmentarzem! – albo spędza całe lata w obozach, Kościół potrzebuje, byście brali przykład z odwagi ojca Arrupe. Przez waszą jezuicką edukację zostaliście zachęceni, by stawać się «towarzyszami Jezusa», i – ze św. Ignacym Loyolą jako waszym przewodnikiem – posłani do świata, by być ludźmi «dla» innych i «z» innymi. W tym momencie historii istnieje wielka potrzeba tych, którzy by usłyszeli wołanie ubogich oraz odpowiedzieli na nie ze współczuciem i wielkodusznie” – powiedział Papież.

Franciszek nawiązał także do obecnego Roku Jubileuszowego. Zauważył, że Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej przez cały ten rok są otwarte, by przypominać, że miłosierdzie Boga jest zawsze przeznaczone dla wszystkich, którzy tego potrzebują. „Miliony wiernych przeszło w pielgrzymce przez Drzwi Święte, tutaj i w kościołach całego świata, przypominając, że miłosierdzie Boga trwa na wieki i jest skierowane do wszystkich. Także z waszą pomocą Kościół jest w stanie pełniej odpowiedzieć na ludzką tragedię uchodźców przez dzieła miłosierdzia, które promują ich integrację w kontekście europejskim i poza nim. Zachęcam was zatem do przyjmowania uchodźców w waszych domach i wspólnotach, tak by ich pierwszy kontakt z Europą nie było traumatycznym doświadczeniem spania w zimnie na ulicach, ale zaznaniem ciepłego, ludzkiego przyjęcia. Pamiętajcie, że prawdziwa gościnność to głęboka wartość ewangeliczna, która wzmacnia miłość i jest naszym największym zabezpieczeniem przed nienawistnymi aktami terroryzmu” – mówił Franciszek.

Papież przypomniał ogromnie trudną sytuację szkolnictwa wśród uchodźców. Jezuici organizują dla nich na całym świecie edukację. Tym niemniej dane są bardzo niepokojące. Jedynie mniej niż połowa dzieci ma dostęp do szkoły podstawowej, tylko 22 proc. uczęszcza do szkół średnich, a mniej niż 1 proc. zdobywa wyższe wykształcenie.„Wraz z Jezuicką Służbą Uchodźcom przekuwacie w czyn swoje miłosierdzie i pomagacie zmieniać tę sytuację na polu oświaty. Tak czyniąc, budujecie w Europie silniejszą i jaśniejszą przyszłość dla uchodźców. Czasami możemy czuć się osamotnieni w chwili, gdy próbujemy przełożyć miłosierdzie na działanie. Wiedzcie jednak, że łączycie swą pracę z tą, którą podejmuje tak wiele organizacji kościelnych działających na polu pomocy humanitarnej, poświęcających się wykluczonym i zmarginalizowanym. I co jeszcze ważniejsze: pamiętajcie, że miłość Boża towarzyszy wam w tej pracy. Jesteście oczami, ustami, rękami i sercem Boga na tym świecie” – powiedział Ojciec Święty.

 

Źródło: Radio Watykańskie

Więcej na stronie RADIO WATYKAŃSKIE