Wiadomości

W dniach 14-25 sierpnia 2019 roku, Wojciech Żmudziński SJ, były dyrektor Centrum Arrupe i koordynator międzynarodowego projektu adresowanego do szkół katolickich, odwiedził w Albanii szkoły uczestniczące w projekcie. W Tiranie celebrowano uwieńczone sukcesem starania fundraisingowe, a w Lezha podjęto kolejne, odważne plany rozwoju Szkoły Ate Shtjefe Gjecovi (na zdjęciu). Ojciec Żmudziński odwiedził także centrum animacji dzieci i młodzieży w Burell prowadzone przez ks. Gianfranco Cademelli. W najbliższym czasie Eric Bloemkolk, współpracujący z Centrum Arrupe od wielu lat, podejmie w Albanii próby lobbingu na rzecz szkół katolickich. Wraz ze zmianą niektórych przepisów prawnych szkoły katolickie będa mogły rozwijać się jeszcze dynamiczniej.

Czytaj więcej...

Warszawa, 2-7 lipca 2019: W Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zakończyła się ostatnia sesja w ramach projektu "Fundraising Assistance". Przez pięć kolejnych dni uczestnicy prezentowali realizowane projekty oraz przedstawiali efekty działań fundraisingowych. W sesji brały udział osoby odpowiedzialne za organizowanie funduszy w katolickich szkołach i innych placówkach edukacyjnych prowadzonych przez organizacje kościelne w Albanii, Rosji i na Ukrainie. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ, były dyrektor Centrum Arrupe. 

Czytaj więcej...

9 czerwca 2019 r. odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą Akademia Biblijna. Ojciec Rafał Huzarski wygłosił wykład pt.: "Abraham część druga, czyli o tym, czy to możliwe, żeby Bóg kazał zrobić coś złego?". Osoby, które systematycznie uczestniczyły w Akademii otrzymały dyplomy. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na Akademię Biblijną w nowym roku akademickim!

26 maja w Warszawie – Falenicy odbyło się spotkanie Akademii Biblijnej, w ramach której podążyliśmy tym razem ścieżkami Abrahama. Poprowadził nas ojciec Rafał Huzarski SJ w wykładzie zatytułowanym „Abraham, część pierwsza, czyli o tym, że źle jest dobrze sprzedać żonę, ale da się to naprawić”.

28 kwietnia odbyła się w Warszawie kolejna Akademia Biblijna. Ojciec Rafał Huzarski przybliżył zagadnienie znanego ze Starego Testamentu przymierza Boga z ludźmi w wykładzie: „Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz. 8 - 9:17)”. Z kolei pastor Zbyszek Niemasik rozpoczął cykl wykładów o Jakubie wykładem: „Jakub - syn Izaaka część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo”.

27 kwietnia w Gdyni odbyła się Akademia Biblijna. W jej ramach wygłoszone zostały trzy wykłady. Pastor Zbyszek Niemasik rozpoczął cykl wykładów o Jakubie: „Jakub - syn Izaaka część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo”. Dr Małgorzata Rompca opowiedziała nieco więcej o realiach starożytności w wykładzie „Tyr i Sydon – dwa fenickie miasta”, z kolei ojciec Rafał Huzarski SJ wygłosił wykład pt. „Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz. 8 - 9:17)”.

5 i 6 kwietnia w Łukowie ojciec Rafał Huzarski SJ poprowadził warsztaty „Pokój Serca”. Uczestniczyli w nim nauczyciele i kadra Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, a także Niepublicznego Przedszkola prowadzonych w Łukowie przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W programie warsztatów znalazły się konferencje i medytacje. Nie zabrakło również pracy w grupach skupionej wokół tematu pokoju wewnętrznego, zwłaszcza w kontekście pracy zawodowej. Warsztaty zostały oparte o metodę o. Michaela Handsena SJ – „The First Spiritual Excercices”.

16 lutego odbyła się w Gdyni Akademia Biblijna, w ramach której miały miejsce trzy wykłady: "Co jeszcze musi uczynić Bóg, abyśmy polegali na Nim?" (prowadzący - pastor Zbyszek Niemasik), "Czy Adam i Ewa mieli pępki i inne pytania o stworzenie świata" (o. Rafał Huzarski SJ) oraz "Domy i przedmioty codziennego użytku w czasach biblijnych" (Małgorzata Rompca). W Akademi uczestniczyło ponad 30 osób.

12 lutego przełożone szkół i przedszkoli salezjańskich uczestniczyły w szkoleniu pt. "Zarządzanie czasem". Siostry poznały podstawowe narzędzia pozwalające wyznaczać sobie cele i planować zadania w pracy szkolnej i życiu osobistym. Ważną częścią szkolenia była też wymiana doświadczeń dotyczących specyficznej sytuacji sióstr w placówkach edukacyjnych i wychowawczych i związanych z tym wyzwań dotyczących zarządzania czasem. Szkolenie prowadził o. Rafał Huzarski SJ.