Wiadomości

W piątek, 29 listopada 2019, spotkali się we Lwowie dyrektorzy szkół katolickich, którzy uczestniczyli w międzynarodowym projekcje mającym na celu wypracowanie strategii fundraisingowych i tworzenie kultury dobroczynności. W spotkaniu uczestniczył były dyrektor Centrum Arrupe Wojciech Żmudziński SJ. Mówiono o nowych projektach i o pozyskanych partnerach, o współpracy między szkołami w Polsce, Ukrainie i Albanii, a także o rozwoju w szkołach mediacji rówieśniczej. Projekt zakończy się z końcem grudnia 2019 roku. 

Po raz drugi raz odbyła się organizowana wspólnie przez Akademię Ignatianum w Krakowie i Centrum Arrupe w dniach 18 – 20 października w Falenicy konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół jezuickich.W tym roku konferencja nosiłą tytuł: Pedagogia ignacjańska wobec wyzwań współczesnejszkoły w Polsce. Uczestniczyły w niej  22 osoby ze szkół w Gdyni, Krakowie, Mysłowicach i Nowym Sączu. Specjalnym gościem naszej konferencji był w tym roku Brian Flannery z Irlandii, ekspert w sprawach szkół jezuickich, który mówił m.in. o doświadczeniach  naszych szkół dotyczących zapewnienia im jezuickiego charakteru w trudnych i zmieniających się warunkach, zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz większa odpowiedzialność za te szkoły przekazywana jest w ręce osób świeckich.Patronat honorowy nad konferencją objął o. rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, o. prof.Józef Bremer. Dzięki temu możliwe było m.in. przeprowadzenie badania na grupie naszych absolwentów, które dotyczyło tego, jak rozumieją oni i oceniają jezuicki charakter szkół, do których uczęszczali. Wyniki badań przedstawiła dr Ewa Dybowska. Ważnym elementem naszego spotkania była wymiana doświadczeń - prezentacja „dobrych praktyk”, które realizowane są w naszych szkołach. Nie zabrakło także warsztatów metodycznych prowadzonych przez dr Ewę Dybowską ("Projekt Dostrzec więcej –zachęcanie młodych ludzi do odkrywania wewnętrznych doświadczeń w dynamice pedagogiki ignacjańskiej”) oraz przez Joannę Ślusarską („„Komunikacja empatyczna z elementami motywacji.”).

 

W dniach 14-25 sierpnia 2019 roku, Wojciech Żmudziński SJ, były dyrektor Centrum Arrupe i koordynator międzynarodowego projektu adresowanego do szkół katolickich, odwiedził w Albanii szkoły uczestniczące w projekcie. W Tiranie celebrowano uwieńczone sukcesem starania fundraisingowe, a w Lezha podjęto kolejne, odważne plany rozwoju Szkoły Ate Shtjefe Gjecovi (na zdjęciu). Ojciec Żmudziński odwiedził także centrum animacji dzieci i młodzieży w Burell prowadzone przez ks. Gianfranco Cademelli. W najbliższym czasie Eric Bloemkolk, współpracujący z Centrum Arrupe od wielu lat, podejmie w Albanii próby lobbingu na rzecz szkół katolickich. Wraz ze zmianą niektórych przepisów prawnych szkoły katolickie będa mogły rozwijać się jeszcze dynamiczniej.

Czytaj więcej...

Warszawa, 2-7 lipca 2019: W Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zakończyła się ostatnia sesja w ramach projektu "Fundraising Assistance". Przez pięć kolejnych dni uczestnicy prezentowali realizowane projekty oraz przedstawiali efekty działań fundraisingowych. W sesji brały udział osoby odpowiedzialne za organizowanie funduszy w katolickich szkołach i innych placówkach edukacyjnych prowadzonych przez organizacje kościelne w Albanii, Rosji i na Ukrainie. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ, były dyrektor Centrum Arrupe. 

Czytaj więcej...

9 czerwca 2019 r. odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą Akademia Biblijna. Ojciec Rafał Huzarski wygłosił wykład pt.: "Abraham część druga, czyli o tym, czy to możliwe, żeby Bóg kazał zrobić coś złego?". Osoby, które systematycznie uczestniczyły w Akademii otrzymały dyplomy. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na Akademię Biblijną w nowym roku akademickim!

26 maja w Warszawie – Falenicy odbyło się spotkanie Akademii Biblijnej, w ramach której podążyliśmy tym razem ścieżkami Abrahama. Poprowadził nas ojciec Rafał Huzarski SJ w wykładzie zatytułowanym „Abraham, część pierwsza, czyli o tym, że źle jest dobrze sprzedać żonę, ale da się to naprawić”.

28 kwietnia odbyła się w Warszawie kolejna Akademia Biblijna. Ojciec Rafał Huzarski przybliżył zagadnienie znanego ze Starego Testamentu przymierza Boga z ludźmi w wykładzie: „Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz. 8 - 9:17)”. Z kolei pastor Zbyszek Niemasik rozpoczął cykl wykładów o Jakubie wykładem: „Jakub - syn Izaaka część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo”.

27 kwietnia w Gdyni odbyła się Akademia Biblijna. W jej ramach wygłoszone zostały trzy wykłady. Pastor Zbyszek Niemasik rozpoczął cykl wykładów o Jakubie: „Jakub - syn Izaaka część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo”. Dr Małgorzata Rompca opowiedziała nieco więcej o realiach starożytności w wykładzie „Tyr i Sydon – dwa fenickie miasta”, z kolei ojciec Rafał Huzarski SJ wygłosił wykład pt. „Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz. 8 - 9:17)”.

5 i 6 kwietnia w Łukowie ojciec Rafał Huzarski SJ poprowadził warsztaty „Pokój Serca”. Uczestniczyli w nim nauczyciele i kadra Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, a także Niepublicznego Przedszkola prowadzonych w Łukowie przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W programie warsztatów znalazły się konferencje i medytacje. Nie zabrakło również pracy w grupach skupionej wokół tematu pokoju wewnętrznego, zwłaszcza w kontekście pracy zawodowej. Warsztaty zostały oparte o metodę o. Michaela Handsena SJ – „The First Spiritual Excercices”.