26.06.2018 - Pierwszy dzień szkolenia w Tomsku

Dzisiaj nauczyciele z katolickiej szkoły w Tomsku (Syberia) pracowali pod kierunkiem Wojciecha Żmudzińskiego SJ nad sylwetką absolwenta. Stworzone przez uczestników opisy chakteryzujące ucznia kończącego szkołę będą podstawą do zredagowania dokumentu nakreślającego kierunki nauczania i wychowania na najbliższe dziesięciolecia. Na zdjęciu symboliczne prezentacje cech absolwenta. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Episkopat USA.