24-25.11.2017 - Szkoła ponad podziałami

Odbyło się w Gdyni szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych zatytułowane "Sytuacje konfliktowe w szkole". Prowadziły je mediatorki i pedagożki: Katarzyna Stryjek i Marta Piernikowska-Hewelt oraz Marina Hulia (opiekunka czeczeńskich dzieci z dworca w Brześciu na Białorusi). Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności. Dowiedzieli się jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? 

Galeria zdjęć z różnych sesji szkolenia "Sytuacje konfliktowe w szkole", jakie odbyły się w Gdyni i Warszawie w roku 2017