17-19.11.2017 - Wychowanie ponad podziałami

Odbyła się w Warszawie kolejna edycja sesji zatytułowanej "Sytuacje konfliktowe w szkole". Szkolenie adresowane było do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zapoznali się z metodami przekuwania konfliktów w okazje do rozwoju szkolnej społeczności oraz przećwiczyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Prowadzący zajęcia (Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska-Hewelt i Marina Hulia) odpowiedzieli m.in. na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań i kultur oraz jak wychowywać ponad podziałami? Za tydzień powtórzymy szkolenie w Gdyni.