10.07.2017 - Staff Development

W poniedziałek uczestnicy programu Christian Educational Leadership zapoznali się z czterema różnymi formami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (Clinical Supervision, Peer Coaching, Critical Friends, Study Groups) oraz przećwiczyli proces doskonalenia umiejętności metodą mikronauczania (microteaching). Poznali różne narzędzia pomocne przy zbieraniu danych z obserwacji lekcji oraz dyrektyne, współpracujące i nie dyrektywne podejścia do rozmowy poobserwacyjnej.